[Debian-Islamic-maintainers] Dita e =?ISO-8859-1?Q?mir=EB?=.

vivian koudou viviankoudou at yahoo.com
Sat Oct 29 21:10:11 BST 2011


Dita e mirë.
Hi, emrin tim është Vivian, unë jam i interesuar të ketë marrëdhënie të mira me
ju. Unë shpresoj se ju do të mirëpresë kërkesën time miqësi, unë do të ju
tregojnë më shumë për mua dhe për të dërguar fotot e mia për ju sa më shpejt që
të përgjigjet për mua, unë do të jetë duke pritur për postën tuaj së shpejti.
Vivian juaji.

----------------------

Good Day.
Hi, my name is Vivian, i am interested in having good relationship with you. i
hope you will welcome my friendship request, I will tell you more about me and
send my pictures to you as soon as you respond to me, I will be waiting for your
mail soon.
Yours Vivian.
--------------------------------------------------------------------------------
This e-mail was brought to you by Praize.com webmail! 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/debian-islamic-maintainers/attachments/20111029/0dadadc1/attachment-0004.html>


More information about the Debian-islamic-maintainers mailing list