Βελτίωσε τις τηλεφωνικές σου επαφές..ΔΩΡΕΑΝ!!

Directmarketing Κυριακός topsales at e-coach.gr
Wed Jan 7 13:09:01 UTC 2015


Θέλεις να έχεις αποτέλεσμα όταν προσεγγίζεις νέους πελάτες;
Θέλεις να μειώσεις τις απορρίψεις;

Μάθε όλες εκείνες τις τεχνικές που θα βελτιώσουν τις τηλεφωνικές προσεγγίσεις των υποψηφίων πελατών σου..ΔΩΡΕΑΝ !!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-science-maintainers/attachments/20150107/91747bd4/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 4589 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-science-maintainers/attachments/20150107/91747bd4/attachment.jpe>


More information about the debian-science-maintainers mailing list