[xml/sgml-pkgs] gift: M E U 2

maxie =) max_friendly at hotmail.com
Mon Sep 13 00:52:17 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: 2 u w h 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: 0 a 9 B 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 A p o u 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. 5 T M i 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 T 5 6 B 
 7 m G x 


FW: presented to my dear gift: t E R M 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: 3 i 6 H 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, 7 L f F  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, j 6 9 l  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 B x r N 
 Z G g p 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-xml-sgml-pkgs/attachments/20100912/0909d4f4/attachment.htm>


More information about the debian-xml-sgml-pkgs mailing list