[xml/sgml-pkgs] (no subject)

Wilczyńska Grażyna gwilczynska at um.warszawa.pl
Wed Aug 13 02:05:06 UTC 2014Have you been searching for a Business loan, Company loan or loan to pay off bills? This is to inform you that We Offer all kinds of loans at 3% interest rate. For more details, Contact us directly via E-mail: amazingfinance1 at outlook.com<mailto:amazingfinance1 at outlook.com>

All response should please be sent to: amazingfinance1 at outlook.com<mailto:amazingfinance1 at outlook.com>

--
Grażyna Wilczyńska
Podinspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE)
Wydział Kadr i Spraw Kancelaryjno-Administracyjnych
ul. Wojciecha Górskiego 7, pokój 7, 00-033 Warszawa
tel. +48224433511
faks +48224433512
gwilczynska at um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:syrenka1c34ae9]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-xml-sgml-pkgs/attachments/20140813/0c50668a/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: syrenka1c34ae9
Type: image/png
Size: 6265 bytes
Desc: syrenka1c34ae9
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-xml-sgml-pkgs/attachments/20140813/0c50668a/attachment.png>


More information about the debian-xml-sgml-pkgs mailing list