[Piuparts-devel] FW: Dear 0 B l 1

Natasha Elliott natpip at hotmail.com
Mon Nov 22 20:43:47 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: U A y f 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: R G 2 N 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 t d k e 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. s X y n 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 6 5 b V 
 8 E A w 


FW: presented to my dear gift: F g M 2 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: C 9 x s 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, n l 9 d  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, H 1 w 3  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 Y X o y 
 t I Q a 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/piuparts-devel/attachments/20101122/72ee97b6/attachment.htm>


More information about the Piuparts-devel mailing list