[Piuparts-devel] hey: w R 7 D

Michelle Dorrance michelledorrance at hotmail.com
Mon Sep 13 09:48:45 UTC 2010


== Re: Dobry den == == U 0 V t 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, A c 4 W  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, V v P j  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 c h 6 E 
 f t 4 z 


==Re:==Hello== h K x u 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, B 7 l K  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. v T y D Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 0 d G N 
 2 H g u 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/piuparts-devel/attachments/20100913/dae648e1/attachment.htm>


More information about the Piuparts-devel mailing list