Kreḍyt dla Przedsiębiorców w 15 minut do 500 000 PLN.

Finansowanie dla MSP artur at financial-services.pl
Wed Nov 21 04:42:07 GMT 2018


Witam serdecznie,
szybki nie oznacza drogi. Już teraz możecie Państwo skorzystać z szybko udzielanego kreḍytu na działalność bieżącą, inwestycje,
refinansowanie do 500 000 PLN bez zabezpieczeń.
W przypadku zainteresowania proszę o odpowiedź zwrotną o treści TAK – prześlemy materiały.

Życzę udanego dnia.

Artur Wójtowicz
specjalista ds. finansowania firm
tel. +48 506 284 883
 
Wiadomość została do Państwa przesłana, ponieważ jesteście Państwo przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest
skierowana do konsumenta, nie promuje usług skierowanych do konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej – przepraszamy; w celu
usunięcia adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa
firmy są dostępne publicznie.
Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania wyłącznie Państwa adresu email w celu
nawiązania relacji.
W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane pozwalające na Państwa
identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na
płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy
dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy. Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za
pomocą poniższego linku lub za pomocą bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje
zawarte w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.
 
wypisz mój adres pkg-a11y-devel at lists.alioth.debian.org z listy (
https://infinity31a.infn10.pl/index.php?subid=1509865&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=225&key=3KzJzrNig5ZP2Q )

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-a11y-devel/attachments/20181121/83c01b31/attachment.html>


More information about the Pkg-a11y-devel mailing list