Kṛedyt bankowy w rachunku do 1 mln zł. dla małych przedsiębiorstw

Rafał Hryniewicz RH at industrial-finance.pl
Tue Dec 11 02:25:10 GMT 2018


Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość przedstawienia informacji na temat limitu w rachunku bieżącym dedykowanego małym i średnim firmom
do 1 mln zł..

Wiadomość będzie zawierała również informacje nt kṛedytu ratalnego obrotowego

Poproszę o odpowiedź o treści TAK w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie oferty.

Pozdrawiam serdecznie
 
Rafał Hryniewicz
 doradca kṛedytowy

tel. 534-985-538

Wiadomość została do Państwa przesłana, ponieważ jesteście Państwo przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest
skierowana do konsumenta, nie promuje usług skierowanych do konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej – przepraszamy; w celu
usunięcia adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa
firmy są dostępne publicznie.
 Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania wyłącznie Państwa adresu email w celu
nawiązania relacji.
 W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane pozwalające na Państwa
identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na
płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy
dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy. Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za
pomocą poniższego linku lub za pomocą bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje
zawarte w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.

Usuń mój adres email: pkg-a11y-devel at lists.alioth.debian.org z listy  (
https://infinity1a.if1.pl/index.php?subid=1509865&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=225&key=3KzJzrNig5ZP2Q&lang=pl )

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-a11y-devel/attachments/20181211/b7c002bd/attachment.html>


More information about the Pkg-a11y-devel mailing list