Finansowanie dla mikro firm i MSP do 500 000 zł. w 1 dzień.

Barbara Urban BU at financial-services.pl
Mon Dec 17 02:11:05 GMT 2018


Dzień dobry,
 czy mogę przedstawić informacje na temat uproszczonego finansowania dla firm do 500 000 PLN
 Istnieje możliwość konsolidacji droższych kṛedytów, obsługujemy firmy z obszaru całego kraju.

Proszę o odpowiedź zwrotną o treści TAK w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji.

Z poważaniem,

Barbara Urban
 doradca biznesowy
 T: +48 530 472 956
Wiadomość została do Państwa skierowana, ponieważ jesteście Państwo przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest
skierowana do konsumenta, nie promuje usług skierowanych do konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej – przepraszamy; w celu
usunięcia adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa
firmy są dostępne publicznie.
 Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przedstawienia informacji oraz przetwarzania wyłącznie Państwa adresu email w
celu nawiązania relacji.
 W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane pozwalające na Państwa
identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na
płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy
dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy. Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za
pomocą poniższego linku lub za pomocą bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje
zawarte w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.

Usuń mój adres email: pkg-a11y-devel at lists.alioth.debian.org z listy  (
https://infinity5a.if5.pl/index.php?subid=1509865&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=224&key=3KzJzrNig5ZP2Q )

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-a11y-devel/attachments/20181217/a38a77a3/attachment.html>


More information about the Pkg-a11y-devel mailing list