<span style="font-size:12px;"><span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:georgia,serif;">Witam
serdecznie,</span></strong></span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">udzielny w kilkanaście minut nie oznacza drogi. Już teraz możecie Państwo
skorzystać z szybko udzielanego kreḍytu na działalność bieżącą, inwestycje, refinansowanie do 500 tys.
zł. bez zabezpieczeń.<br />
W przypadku zainteresowania proszę o odpowiedź o treści TAK – prześlemy materiały.<br />
<br />
Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego dnia.<br />
<br />
<strong><span style="color:#000080;">Artur Wójtowicz</span></strong></span></span><br />
<span style="font-size:9px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">specjalista ds. finansowania firm</span></span><br />
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="background-color:#D3D3D3;">tel. +48
506 284 883</span></strong><br />
 </span></span><br />
<span style="font-size:10px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">Wiadomość została do Państwa przesłana,
ponieważ jesteście Państwo przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest skierowana do
konsumenta, nie promuje usług skierowanych do konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej –
przepraszamy; w celu usunięcia adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za
pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa podmiotu są dostępne publicznie.<br />
Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania
wyłącznie Państwa adresu email w celu nawiązania relacji.<br />
W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane
pozwalające na Państwa identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych
wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr
osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)<br />
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych
z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy.
Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za pomocą poniższego linku lub za pomocą
bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje zawarte
w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.<br />
 <br />
<a style="text-decoration:none;" target="_blank"
href="https://infinity2a.if2.pl/index.php?subid=1509865&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=222&key=3KzJzrNig5ZP2Q&lang=pl"><span
class="acymailing_unsub">wypisz mój adres pkg-a11y-devel@lists.alioth.debian.org z listy</span></a></span></span><br />
 <img class="spict" alt="" src="https://infinity2a.if2.pl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=statistics&mailid=222&subid=1509865"  border="0" 
height="1"  width="50" />