<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="font-size:14px;">Szanowni Państwo</span></strong><br />
<span style="font-size:12px;">przygotowaliśmy dla Państwa firmy specjalną propozycję: kṛedyt firmowy na rozwój,
inwestycje, bieżącą działalności do 250 000 PLN.<br />
Istnieje możliwość konsolidacji, obsługujemy firmy z obszaru całego kraju.<br />
 <br />
Proszę o odpowiedź zwrotną o treści TAK w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji.<br />
 <br />
Z poważaniem,<br />
 </span><br />
<strong><span style="color:#006400;"><span style="font-size:14px;">Joanna Rurańska</span></span></strong><br />
<span style="font-size:11px;">Doradca Kṛedytowy</span><br />
<span style="color:#800000;"><strong><span style="font-size:14px;">T: +48 789 117 599</span></strong></span><br />
<br />
<span style="font-size:12px;">____________________________________</span><br />
<br />
<span style="font-size:11px;">Wiadomość została do Państwa przesłana, ponieważ jesteście Państwo
przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest skierowana do konsumenta, nie promuje usług skierowanych do
konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej – przepraszamy; w celu usunięcia adresu prosimy o
skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa
firmy są dostępne publicznie.<br />
Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania
wyłącznie Państwa adresu email w celu nawiązania relacji.<br />
W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane
pozwalające na Państwa identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych
wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr
osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)<br />
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych
z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy.
Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za pomocą poniższego linku lub za pomocą
bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje zawarte
w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.<br />
<br />
<a style="text-decoration:none;" target="_blank"
href="https://infinity2a.if2.pl/index.php?subid=1509865&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=213&key=3KzJzrNig5ZP2Q&lang=pl"><span
class="acymailing_unsub">Wypisz mój adres email pkg-a11y-devel@lists.alioth.debian.org z listy</span></a></span></span><img class="spict"
alt="" src="https://infinity2a.if2.pl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=statistics&mailid=213&subid=1509865"  border="0"  height="1"  width="50" />