[Pkg-acpi-devel] Bent U het slachtoffer van een frauduleus faillissement ?

Paul vd Es admin at sterfhuisconsulent.be
Wed Mar 8 11:56:53 UTC 2017


--------------------------------------------------------------------------------
Deze email nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" emails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
http://ymlp83.com/zdQbrh
--------------------------------------------------------------------------------


 

Bent U het slachtoffer van een frauduleus faillissement ?
 
Beste,
Als U als leverancier het slachtoffer bent van een frauduleus
faillissement, (zogenaamde slachthuisconstructies).
 
https://www.ensie.nl/paul-van-der-es/slachthuisconstructie (
https://www.ensie.nl/paul-van-der-es/slachthuisconstructie )
 
Rest U enkel nog een aansprakelijkheidsvordering buiten faillissement
tegen de vorige bestuurders. (niet de katvangers)
Ingeval van stilzitten van de curator wegens gebrek aan middelen
staan wij U daarbij bij op basis NO CURE NO PAY.
Enkel verplaatsingskosten worden aangerekend.
 
Enkel procedures boven de 25.000 Euro worden opgestart.

Voor meer informatie en contact: http://www.sterfhuisconsulent.be/
   
Antwoord op deze mail, of mail naar: admin at sterfhuisconsulent.be
                      
U kunt ook het antwoordformulier op de website invullen:
http://sterfhuisconsulent.be/contact.html (
http://t.ymlp83.com/juaaaebswhakabhyanaumysjw/click.php )
                  

  
 
Paul Van der Es
(STERFHUISCONSULENT CV) 

 
                        

_____________________________
Uitschrijven / Gegevens wijzigen: http://ymlp83.com/ugwwbssbgsgmyeseghsggehbsw
Powered door YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-acpi-devel/attachments/20170308/54571373/attachment.html>


More information about the Pkg-acpi-devel mailing list