[Pkg-acpi-devel] Donderdag 24 mei om 19 uur

Jozef Van Gestel jozef at europesegoudstandaard.com
Tue May 15 08:18:50 BST 2018


Beste,

**Donderdag 24 mei aanstaande :**

Wil je alles weten over geld, het geldsysteem, de verwachtingen,
de rendementen?
En hoe fysiek goud daarmee in relatie staat voor de volgende
jaren?**
**

Leuk of niet, het is nu eenmaal een gegeven dat er momenteel
bijzonder weinig tot zelfs geen rendement te halen valt met
traditioneel bankieren.
En het ziet er niet naar uit dat hierin de eerstkomende tijd
enige verandering mag verwacht worden.
Veel mensen zoeken dan ook alternatieve mogelijkheden om
rendement te halen, met bijvoorbeeld aandelen, obligaties,
fondsen en andere instrumenten zoals cryptocurrency's met alle
risico's vandien.
Waar meestal bewust of onbewust aan voorbij gegaan wordt door
traditonele bankiers of andere beleggingsadviseurs zijn fysiek
goud en zilver.
Het is nochtans de oudste ( 6000 jaar ) investeringsmogelijkheid
en meest zekere uit de geschiedenis.

**ZEKERHEID**
Fysiek beleggingsgoud en - zilver hebben de eigenschap geen
tweedepartijrisico te hebben. U bezit immers zelf de goederen. Ze
kunnen **niet failliet** gaan en u hebt het altijd bij de hand.

**RENDEMENT**
Fysiek goud en zilver zijn gekend om het behoud van uw koopkracht
op termijn en dit sinds 6000 jaar. De laatste 12 jaar tekende
fysiek goud een **gemiddeld jaarlijks rendement op van 10.55%**.
( dit was inclusief de crisisjaren 2007-2008 )

**
IDEAAL IN ONZEKERE TIJDEN**
Het is overbodig te vermelden dat we niet in de meest
rooskleurige tijden leven. Onzekerheid troef met de voorspelling
van een nieuwe financiële en economische crisis,
handelsoorlogen, banken en naties die op instorten staan, enz. De
vorige keer dat we dergelijke periode kenden was 1970 - 1980.
**Goud** **VERMENIGVULDIGE** **in die 10 jaar 25 keer in prijs en
zilver 36 keer.** Verschillende economen en experten zeggen dat
we voor een gelijkaardige periode staan.**

INFORMATIEAVOND OVER INVESTEREN IN FYSIEK GOUD EN ZILVER**

WAT

Kosteloze informatieavond

WIE

Europese GoudStandaard

WAAR

Afspanning Het Speelhof - Speelhoflaan 5 - 3800 Sint Truiden

WANNEER

24-05-2018 om 19u00

MAXIMUM PLAATSEN

150

VERLOTING

**1 Kilo zilver onder de aanwezigen**

**AGENDA**
- De Europese GoudStandaard
- De economie en de markt
- Hedendaagse vaststellingen
- Risico’s en gevaren huidige monetair systeem
- Wat is nog veilig
- De Monetaire Reset en de rol van fysiek edelmetaal daarin
- Waarom fysiek goud & zilver
- Bescherming, beveiliging en bewaring

**INSCHRIJVEN**
Klik hier :[<u>**Inschrijven informatieavond**.</u>][1]
Of bel 014 / 76.23.23 tussen 9u00 en 17u00

Tot binnenkort,

Directie Belgium
Europese GoudStandaard
Rubensstraat 104
2300 Turnhout
0032 14 76 23 23
[www.EuropeseGoudStandaard.com][2]

[1]:
https://cdn.flxml.eu/lt-2157324000-22ebec217b7e2ca364f39c0c339a2c0a4c401bc8625d3112
[2]: https://cdn.flxml.eu/lt-2157323998-22ebec217b7e2ca364f39c0c339a2c0a4c401bc8625d3112

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-acpi-devel/attachments/20180515/50c8a211/attachment.html>


More information about the Pkg-acpi-devel mailing list