[Pkg-acpi-devel] Brandbeveiliging nieuws!

dewofire info at dewofire.be
Fri May 18 11:48:49 BST 2018


--------------------------------------------------------------------------------
Deze email nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" emails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
https://ymlpsend3.com/zBOwmz
--------------------------------------------------------------------------------


Opstellen van het brandpreventiedossier,
 

Hoe begin ik eraan? Waar moet ik op letten? Wat zijn de
mogelijkheden?
 

Wat kan DewoFire voor u betekenen? Heb ik de juiste brandblussers
en/of onderhoudscontact laten afsluiten bij een erkende firma? Hoe kan
ik mijn huidige onderhoudscontract laten vergelijken?
 

Hoe begin ik eraan?

Om jullie bedrijf grondig te inspecteren, is het een must om een
brandaudit te laten uitvoeren.
Onze inspecteurs maken een conforme KB 2014 audit op van het gebouw.
Tijdens deze rondgang maken onze inspecteurs samen met de
verantwoordelijke een Riscio-analyse op van het bedrijf.
Uit de resultaten van de Audit en RA - zal Dewofire in samenspraak met
het bedrijf de risco's gaan reduceren en de veiligheid gaan
optimaliseren.
 
http://www.dewofire.be/nl/contact 
 

Waar moet ik op letten?

  Een brandpreventiedossier moet volgende zaken omvatten;
 
- Resultaten van de Audit - een analyse van alle compartimenten en
vluchtwegen.
- Een duidelijk overzicht per compartiment van de nodige stappen die
moeten worden uitgevoerd.
- Een logboeksysteem, met daarin de resultaten en opmerkingen van de
jaarlijkse te onderhouden installaties en materialen.
- De resultaten van de jaarlijkse evacuatieoefeningen en opleiding "
kleine blusmiddelen ".
- Het intern noodplan - wie doet wat, interne brandweerploegen,
richtlijnen bij brand.
- Correcte evacuatieplannen - om het personeel veilig en efficiënt
naar de verzamelplaatst te leiden.
- Correcte interventieplannen - om de brandweer veilig en efficiënt
binnen het bedrijf te brengen in geval van nood.
- Postinterventieplannen - structuren van het gebouw - aanvalswegen -
watervoorziening...
- Risico-analyse op maat van de onderneming en naar de aard van zijn
activiteiten.
- Controle documenten, werken met derden, vuurvergunningen,
arbeidsmiddelen, lijst van ontvlambare producten etc...
 
 
http://www.dewofire.be/nl/contact 
 

 
Wat kan Dewofire voor u betekenen?
 
 
DewoFire is een erkend APRAGAZ en ISO 9001/2015  brandveilig
gecertificeerd bedrijf.
Dewofire ondersteunt zijn diensten en producten met een team van 15
mensen. Dewofire verzorgt ook alle keuringen, herstellingen,
hervullingen, en vervaningen van alle brandblussers,
noodverlichtingen, haspels, EHBO, automatische systemen, branddeuren,
brandladders en rookkoepels.
Vergelijk ook u huidige onderhoudscontract!
 

http://www.dewofire.be/nl/onderhoud 
 
 
 
 
 

 
 
Privacy.
 
DewoFire hecht veel belang aan het respecteren van uw Privacy.
Zo zorgen wij ervoor dat u gegevens beschermd zijn en dat u enkel
informatie krijgt die voor u van toepassing is.
Welke informatie ontvangt u van ons?
 
- Nieuwe wetgeving inzake brandbeveiliging.
- Interessante acties en prijzen voor de aankoop of onderhoud van
jullie brandbestrijdingsmiddellen.
- Algemene informatie.
 
Indien u bepaalde gegevens wil aanpassen of niet wenst gecontacteerd
te worden, kunt u dit aangeven in dit formulier.
 
http://www.dewofire.be/nl/contact 
 
 

Dank u voor uw aandacht,

Dewofire BVBA, Engelse wandeling 2K 14k, 8500 Kortrijk, 
www.dewofire.be Tel:056/98.00.92

_____________________________
Uitschrijven / Gegevens wijzigen: https://ymlpsend3.com/ugbyymuhgsgejeshwgebhqggmquee
Powered door YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-acpi-devel/attachments/20180518/283bc62c/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-acpi-devel mailing list