<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=UTF-16" http-equiv="Content-Type">
  </head>
<body>
<font size="4"><span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">Здравейте, </span><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">Бихме желали да Ви изпратим <span
 style="FONT-WEIGHT: bold">предложение</span> на тема <span
 style="FONT-WEIGHT: bold">"Каталог Строителни фирми 2011 година"</span>,
</span><br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">но за целта ни е необходимо
Вашето съгласие. </span><br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">Ако желаете да научите повече
вижте тук: </span></font><A style="FONT-FAMILY: Arial Narrow"
 href="http://www.catalogbg.biz/build57874">Каталог
Строителство част 1, част 2 и част 3</A><a
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow" href="http://www.catalogbg.biz"><br>
</a><br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<font size="4"><span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">Благодарим Ви!</span><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">Екип Бизнес Каталог България</span><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<span style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">02 421 40 44</span><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<font face="Arial Narrow"><A href="mailto:office@catalogbg.biz">office@catalogbg.biz</A></font><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
</font><a href="http://www.catalogbg.biz"><span
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow"><font size="4">www.catalogbg.biz</font></span></a><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<font size="4">
<hr style="WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Arial Narrow; HEIGHT: 2px"><small
 style="COLOR: rgb(192,192,192)"  ><span
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow"><span
 style="COLOR: rgb(102,102,102)"  >Ако не желаете да получавате повече
интересни предложения от нас, моля запишете Вашия имейл тук:</span> </span><a
 href="http://www.catalogbg.biz/no"><font face="Arial Narrow">http://www.catalogbg.biz/no</font></a></small><br
 style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
</font><br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
<br style="FONT-FAMILY: Arial Narrow">
</body>
</html>