<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><HEAD>
<META name=title content="Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste!">
<META name=description content="Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste! Het NB onderhoudscontract gratis voor het leven! http://www.vcomm.be/vcomm092012NL.asp"><LINK rel=image_src href="http://www.vcomm.be/images/iphon5-09.png"><!-- ** Some general Styles. The last entry changes links colors. **-->
<STYLE type=text/css>
            .headerTop {
                BORDER-BOTTOM: #faf9f9 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9; BORDER-TOP: #000000 0px solid
            }
            .adminText {
                LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: helvetica,arial; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 10px; TEXT-DECORATION: none
            }
            .headerBar {
                BORDER-BOTTOM: #faf9f9 10px solid; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9; BORDER-TOP: #333333 0px solid
            }
            .title {
                LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 20px; FONT-WEIGHT: bold
            }
            .subTitle {
                FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal
            }
            .defaultText {
                LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: trebuchet ms; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px
            }
            .footerRow {
                BACKGROUND-COLOR: #faf9f9; BORDER-TOP: #faf9f9 10px solid
            }
            .footerText {
                LINE-HEIGHT: 100%; FONT-FAMILY: verdana; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 10px
            }
            A {
                COLOR: #850a28
            }
    </STYLE>
</HEAD>
<BODY bottomMargin=0 leftMargin=0 rightMargin=0 topMargin=0 bgColor=#faf9f9><!-- ** The main eblast ** -->
<TABLE class=backgroundTable cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#faf9f9>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600><!-- ** Top Part: "Not Displaying correctly? ** -->
<TBODY>
<TR style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">
<TD style="BORDER-BOTTOM: #efefef 0px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-TOP-WIDTH: 0px" colSpan=3 align=middle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 400%; FONT-FAMILY: verdana; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 9px; TEXT-DECORATION: none"><FONT face="Trebuchet MS"><FONT color=#ffffff>Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste -</FONT></FONT><A style="LINE-HEIGHT: 200%; PADDING-LEFT: 60px; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 10px; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/vcomm092012NL.asp&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS">Mail onleesbaar ? -</FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT><A style="LINE-HEIGHT: 200%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 10px; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/Vcomm092012FR.asp&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS">Version française ?</FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT></SPAN></TD></TR><!-- ** Header including Logo and Social Links ** -->
<TR><!--Logo-->
<TD style="BACKGROUND-COLOR: #faf9f9; BORDER-TOP: #faf9f9 0px solid" width=170><FONT face="Trebuchet MS"><IMG title=vcomm border=0 alt=vcomm align=center src="http://www.vcomm.be/images/header1.jpg"> </FONT></TD></TR><!-- ** Big Main image ** -->
<TR>
<TD style="LINE-HEIGHT: 150%; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9; FONT-FAMILY: helvetica, arial, sans-serif; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" colSpan=3><!--Image with link--><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/Contact/LandingPageNL.aspx%3Futm_source%3DMailing%252BNL%26utm_medium%3De-mail%26utm_custom[username]%3DVerbeeck/Eric%26utm_custom[email]%3Dpkg-acpi-devel@lists.alioth.debian.org%3Butm_content%3D1%25E2%2582%25AC%252B2013%252BNL%26utm_campaign%3DMailing%252BNL%252B1%25E2%2582%25AC%252B2013&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG title="Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste" border=0 hspace=0 alt="Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste!" align=center src="http://www.vcomm.be/images/main09nl.jpg"></FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT></TD></TR>
<TR><!--Slogan-->
<TD style="BORDER-BOTTOM: #faf9f9 20px solid; LINE-HEIGHT: 150%; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #faf9f9 20px solid" colSpan=3>
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 125%; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 22px; BORDER-LEFT-WIDTH: 20px; FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">Sluit een huurcontract af aan een uitzonderlijke prijs voor <BR>één van onze nieuwe multifunctionele kleuren A3 Ricoh en</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 125%; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 22px; BORDER-LEFT-WIDTH: 20px; FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">geniet van een hele reeks voordelen !</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- ** tableau gris 1 2 3 ** -->
<TABLE style="BORDER-LEFT: #e6e5e5 1px solid; BORDER-TOP: #e6e5e5 1px solid; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 1px solid" cellSpacing=10 cellPadding=15 width=640 bgColor=#efefef>
<TBODY>
<TR><!--texte-->
<TD style="BORDER-BOTTOM: #e6e5e5 2px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #e6e5e5 2px solid; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 18px; BORDER-TOP: #e6e5e5 2px solid; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 2px solid" bgColor=#efefef vAlign=top width=640><FONT face="Trebuchet MS"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #666; FONT-SIZE: 18px"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: helvetica,arial,sans-serif; COLOR: #666; FONT-SIZE: 18px">Geen huurgeld voor uw machine tot 2013 !</SPAN></SPAN>  <BR><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #666; FONT-SIZE: 18px"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: helvetica,arial,sans-serif; COLOR: #666; FONT-SIZE: 18px">Uw Z/W onderhoudscontract gratis gedurende de hele duur van het contract</SPAN><FONT face="Times New Roman"> !</FONT></SPAN> <BR><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #666; FONT-SIZE: 18px"><FONT color=#ff0042>En de nieuwe iPhone 5 voor de 30 eerste onder u !</FONT></SPAN> </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- ** tableau gris cadeaux ** -->
<TABLE style="BORDER-LEFT: #e6e5e5 1px solid; BORDER-TOP: #e6e5e5 1px solid; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=15 width=640 bgColor=#efefef>
<TBODY>
<TR><!--image-->
<TD style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" bgColor=#efefef vAlign=top width=70><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/Contact/LandingPageNL.aspx&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 hspace=0 alt="iphone 5" src="http://www.vcomm.be/images/iphon5-09.png"></FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT></TD><!--texte-->
<TD style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" bgColor=#efefef vAlign=top width=470><FONT face="Trebuchet MS"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: helvetica,arial,sans-serif; COLOR: #ff0042; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">Komt deze aanbieding te vroeg of te laat voor u?</SPAN> <BR><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; COLOR: #666; FONT-SIZE: 14px">Jammer, maar niets is verloren. Geef deze aanbieding door aan een van uw kennissen, door gewoonweg te klikken op een van deze links: </SPAN><BR><BR></FONT><A href="mailto:?subject=Kijk hier wat ik net via e-mail heb ontvagen !&body=Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste ! Klik gerust op deze link http://www.vcomm.be/Vcomm092012NL.asp , er zijn interessante promoties op tal van kopieertoestellen, printers en faxen uit het gamma Ricoh !"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/images/mail-2013.png"></FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.linkedin.com/shareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%253A//www.vcomm.be/vcomm092012NL.asp%26title%3DUw%20kopieermachine%20Ricoh%20gratis%20tot%20in%202013%20en%20een%20iPhone%205%20gratis%20voor%20de%2030%20eerste%20%21&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/images/in-2013.png"></FONT></A><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.facebook.com/sharer.php%3Fu%3Dhttp%253A//www.vcomm.be/vcomm092012NL.asp%26t%3DUw%20kopieermachine%20Ricoh%20gratis%20tot%20in%202013%20en%20een%20iPhone%205%20gratis%20voor%20de%2030%20eerste%20%21&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/images/face-2013.png"></FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> <BR><BR><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; COLOR: #666; FONT-SIZE: 14px">Hij/Zij geniet van deze aanbieding door kenbaar te maken dat ze door u is aangeboden ? <STRONG>U ontvangt eveneens de nieuwe iPhone 5 !</STRONG> </SPAN><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- ** Begin of the three rows ** -->
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #faf9f9 20px solid; BORDER-TOP: #faf9f9 25px solid" cellSpacing=0 cellPadding=15 width=668 bgColor=#faf9f9>
<TBODY>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top colSpan=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 25px; FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">Ook nog bij Vcomm …</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR><!--No.1-->
<TD style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top width=192><FONT face="Trebuchet MS"><IMG alt=techniciens align=left src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/tech.png"> </FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">250 GESPECIALISEERDE TECHNIEKERS OM U TE DIENEN !</FONT></P></SPAN></TD><!--No.2-->
<TD style="BORDER-LEFT: #e6e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 1px solid" vAlign=top width=192><FONT face="Trebuchet MS"><IMG alt=techniciens align=left src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/conso.png"> </FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: arial,sans-serif; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">UW RICOH TOEBEHOREN ONLINE VERKRIJGBAAR !</FONT></P></SPAN></TD><!--No.3-->
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top width=192><FONT face="Trebuchet MS"><IMG alt=court align=left src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/ct.png"> </FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: arial,sans-serif; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">MATERIAAL NODIG VOOR 1 WEEK, 1 MAAND, 1 JAAR ?</FONT></P></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT face="Trebuchet MS">Met een ploeg van 250 techniekers op de baan, heeft Vcomm de mogelijkheid om binnen de kortste tijd en om het even waar in België uw probleem te komen verhelpen. De doeltreffendheid waarmee ons team de herstellingen uitvoert, is te danken aan haar hoge opleidingsgraad.</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-LEFT: #e6e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 1px solid" vAlign=top>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT face="Trebuchet MS">Onze online Ricoh Toner website is geüpdate. Al uw originele toebehoren online beschikbaar 24/24 en 7/7. Wat voor de middag besteld is, wordt  's anderendaags geleverd…</FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT face="Trebuchet MS">Een evenement buitenshuis? Een werf bij een klant? Een ramp? Vanaf nu is ons volledig assortiment aan toestellen verkrijgbaar met een huurformule op heel korte termijn, service inbegrepen!</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/Oplossingen/Diensten/tabid/157/Ricoh/View/Location_leasing_achat/108/Dienst_na_verkoop.aspx&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/pt_btn_meer.png"></FONT></A></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//shop.vcomm.be/nl/Ricoh-Toner-On-Line-ink-gelcartridge-toner-verbruiksartikelen&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/pt_btn_meer.png"></FONT></A></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/Oplossingen/Diensten/tabid/157/Ricoh/View/Location_leasing_achat/106/Korte_termijn_verhuur.aspx&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/pt_btn_meer.png"></FONT></A></TD></TR>
<TR><!--No.1-->
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top width=192><FONT face="Trebuchet MS"><IMG alt=new align=left src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/new.png"> </FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: arial,sans-serif; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">DE NIEUWE KLEUREN KOPIEERMACHINES ZIJN DAAR !</FONT></P></SPAN></TD><!--No.2-->
<TD style="BORDER-LEFT: #e6e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 1px solid" vAlign=top width=192><FONT face="Trebuchet MS"><IMG alt=archives align=left src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/archives.png"> </FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: arial,sans-serif; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">UW DOCUMENTEN SIMPELWEG ARCHIVEREN !</FONT></P></SPAN></TD><!--No.3-->
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top width=192><FONT face="Trebuchet MS"><IMG alt=print align=left src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/print.png"> </FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: arial,sans-serif; COLOR: #b02345; FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold">
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">PRINT-SHOP: OUTSOURCING SERVICES !</FONT></P></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT face="Trebuchet MS">Fotokopiëren, afdrukken, scannen, faxen, in kleur of zwart-wit, op A5 of A3, vanaf uw pc of vanaf het meest ingewikkelde netwerk … ze kunnen alles, nog beter en nog toegankelijker …</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-LEFT: #e6e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px; BORDER-RIGHT: #e6e5e5 1px solid" vAlign=top>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT face="Trebuchet MS">Uw bedrijfsdocumenten elektronisch archiveren, genieten van de zekerheid door ze gemakkelijk op te slaan, terug te vinden en te verdelen, simpel en economisch.</FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 12px" vAlign=top>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT face="Trebuchet MS">Vertrouw ons uw zware, moeilijke en dringende kopieeropdrachten. Wij beschikken over het nodige materiaal, het personeel en de competentie.</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/Producten.aspx&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/pt_btn_meer.png"></FONT></A></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/Oplossingen/Diensten/tabid/157/Ricoh/View/Location_leasing_achat/110/VBOX.aspx&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/pt_btn_meer.png"></FONT></A></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/nl/PrintShop.aspx&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Button src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/pt_btn_meer.png"></FONT></A></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- ** And finally the Footer ** -->
<TABLE style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #454545; FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: #e6e5e5 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=15 width=668>
<TBODY>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9" vAlign=top width=299><A style="TEXT-DECORATION: none" href="mailto:?subject=Kijk hier wat ik net via e-mail heb ontvagen !&body=Uw kopieermachine Ricoh gratis tot in 2013 en een iPhone 5 gratis voor de 30 eerste ! Klik gerust op deze link http://www.vcomm.be/Vcomm092012NL.asp , er zijn interessante promoties op tal van kopieertoestellen, printers en faxen uit het gamma Ricoh !"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt="Sturen naar een vriend" src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/email.png" width=25 height=25><SPAN style="LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 10px; COLOR: #454545">Sturen naar een vriend!</SPAN></FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9" vAlign=top width=307>                                   <FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Facebook src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/facebook.png" width=25 height=25> </FONT><A href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.linkedin.com/shareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%253A//www.vcomm.be/vcomm092012NL.asp%26title%3DUw%20kopieermachine%20Ricoh%20gratis%20tot%20in%202013%20en%20een%20iPhone%205%20gratis%20voor%20de%2030%20eerste%21&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT face="Trebuchet MS"><IMG border=0 alt=Linkedin src="http://www.vcomm.be/emailing04/images/linkedin.png" width=25 height=25></FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> Informatie delen</FONT></TD></TR>
<TR><!--Links on the left side-->
<TD style="TEXT-ALIGN: left; BACKGROUND-COLOR: #faf9f9" vAlign=top><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.vcomm.be/c.aspx?l=YBGFVVX19&idlot=262446&url=http%3A//www.vcomm.be/&type=1&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">www.vcomm.be</FONT></A><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS"> <BR></FONT><A style="TEXT-DECORATION: none" href="mailto:promo@vcomm.be"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">promo@vcomm.be</FONT></A><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS"> <BR></FONT><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.vcomm.be/bye.asp?l=YBGFVVX19&e=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org&idlot=262446" ds="2"><FONT color=#ff0042 face="Trebuchet MS">Uitschrijven</FONT></A><FONT face="Trebuchet MS"> </FONT></TD><!--contact info on the right-->
<TD style="BACKGROUND-COLOR: #faf9f9" vAlign=top align=right><FONT face="Trebuchet MS">Tel.: 0800 95 598 - Fax: 02 686 30 31 <BR>Copyright Vcomm 2011. All rights reserved. <BR><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www.vcomm.be/open.asp?l=YBGFVVX19&idlot=262446&email=pkg-acpi-devel*lists.alioth.debian.org"></BODY></HTML>