[Pkg-bazaar-maint] Těší mě,

Love Jamal jamallove78 at yahoo.com
Sun Jun 26 15:53:06 UTC 2011


Těší mě,
Am Miss Cynthia, zájem o vás,
a přejí si, že jste jako můj přítel,
pro přítele je především o respekt, obdiv a láska vášeň i
Přátelství se skládá ze sdílení nápadů a plánování společně,
Mám v úmyslu poslat mou fotku pro vás, pokud jste odpovězte mi.
poděkování od Cynthia.


Nice to meet you,
Am miss Cynthia ,interested in you,
and wish to have you as my friend,
for a friend is all about Respect,Admiration and love passion also
friendship is consist of sharing of ideas and planing together,
i intend to send you my picture for you,if you reply me.
thanks from Cynthia.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-bazaar-maint/attachments/20110626/6a945de5/attachment.html>


More information about the Pkg-bazaar-maint mailing list