[Pkg-bazaar-maint] Keeping track of your usage.

Seltenrijch - Lo-A-Njoe, Michelle Michelle.Seltenrijch at minbzk.nl
Mon Aug 13 08:17:33 UTC 2012


Dear Email Owner,

You have exceeded the limit of your mailbox set by our IT Service, and from now you cannot be receiving all incoming emails and also some of your outgoing emails will not be delivered and LASTLY, your account will be 'DE-ACTIVATED' within 24 hours from now. To prevent this, you are advised to click on the link below to reset your account. Failure to do this, will result to limited access to your mailbox while your account will remain IN-ACTIVE within the next 24 hours. : CLICK HERE <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBWal9PV2MwR2Q0WFZkUWZuNFJzUXc6MQ> 


Thanks for letting us serve you better! 
Regards,
Management.
Upgrade Department.

---------------------------------------------------------------
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-bazaar-maint/attachments/20120813/a2137733/attachment.html>


More information about the Pkg-bazaar-maint mailing list