<HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18702"></HEAD>
<BODY>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" lang=DE>Poszukuje informacji kiedy beda jakies targi komputerowe w Warszawie Polsce.</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" lang=DE>Jestem pracownikiem naukowym poszukuje dla naszego partnera 80 sztuk zasilaczy Atx PC modulowych lub zasilaczy atx serwerowy. Jaka marke marki wybrac chodzi o zasilacze o mocy okolo 1000Watt lub 80-100Amper .Poszukuje dystrybutorów na polske i serwisów celem oceny wsparcia technicznego. Jakie marki moze pan polecic w zakresie 1000Watt.</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" lang=DE>Poszukuje firme która udostepni sampel sample testowe azeby przetestowac co bedzie najbardziej optymalne i wydajne.</SPAN></P>
<P><SPAN class=hps><SPAN lang=EN>Looking for</SPAN></SPAN> <SPAN lang=EN><SPAN class=hps>information when</SPAN> <SPAN class=hps>there are any</SPAN> <SPAN class=hps>computer fair</SPAN> <SPAN class=hps>in</SPAN> <SPAN class=hps>Warsaw,</SPAN> <SPAN class=hps>Poland.</SPAN><BR><BR><SPAN class=hps>I am</SPAN> <SPAN class=hps>a researcher</SPAN> <SPAN class=hps>looking</SPAN> <SPAN class=hps>for our</SPAN> <SPAN class=hps>partner's</SPAN> <SPAN class=hps>80 pieces of</SPAN> <SPAN class=hps>PC</SPAN> <SPAN class=hps>ATX power supply</SPAN> <SPAN class=hps>or</SPAN> <SPAN class=hps>modular</SPAN> <SPAN class=hps>power supply</SPAN> <SPAN class=hps>atx</SPAN> <SPAN class=hps>server</SPAN>. <SPAN class=hps>What</SPAN> <SPAN class=hps>brand</SPAN> <SPAN class=hps>select a</SPAN> <SPAN class=hps>brand</SPAN> <SPAN class=hps>in terms of</SPAN> <SPAN class=hps>power</SPAN> <SPAN class=hps>with the power</SPAN> <SPAN class=hps>of about</SPAN> <SPAN class=hps>1000Watt</SPAN> <SPAN class=hps>or</SPAN> <SPAN class=hps>80-100Amper</SPAN> <SPAN class=hps>.Poszukuje</SPAN> <SPAN class=hps>distributors in</SPAN> <SPAN class=hps>Poland</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>services</SPAN> <SPAN class=hps>to assess</SPAN> <SPAN class=hps>technical support.</SPAN> <SPAN class=hps>What brand</SPAN> <SPAN class=hps>can</SPAN> <SPAN class=hps>you recommend</SPAN> <SPAN class=hps>in terms of</SPAN> <SPAN class=hps>1000Watt</SPAN>.<BR><BR><SPAN class=hps>Looking for companies</SPAN> <SPAN class=hps>that</SPAN> <SPAN class=hps>provide</SPAN> <SPAN class=hps>sampel</SPAN> <SPAN class=hps>sample</SPAN> <SPAN class=hps>test</SPAN> <SPAN class=hps>to</SPAN> <SPAN class=hps>test</SPAN> <SPAN class=hps>what</SPAN> <SPAN class=hps>will be</SPAN> <SPAN class=hps>the most</SPAN> <SPAN class=hps>optimal and</SPAN> <SPAN class=hps>efficient</SPAN></SPAN></P><SPAN lang=EN><SPAN class=hps><PRE style="TEXT-ALIGN: left; HEIGHT: 792px" dir=ltr id=tw-target-text class="tw-data-text vk_txt tw-ta tw-text-small"><P><SPAN lang=en>We are looking for the power supply to about 1000 1300Watt had
headroom and enough for various applications . In our project
Warsaw University of Technology for our client we choose the power
under :

workstation
Printing stations SLI
servers emergency

to develop the use of power in browns Automotive.

motor heating
heating battery
holds the battery
support for start-up

due to the modularity of cables multi- task machine workshop .

At the present moment we have an order for 80 power 1200Watt 1000 .
Please price proposal and grant individuals the test unit to the
test as a standard unit of measurement which enable the selection
with the right model when purchasing . Our power supply is
sufficient to guarantee the return of the service .</SPAN></P><P><SPAN lang=en></SPAN> </P><P><SPAN lang=en>Poszukujemy zasilacza około 1000 1300Watt ażeby miał zapas mocy i wystarczył do różnych zastosowań. W naszym projekcie Politechniki Warszawskiej dla naszego klienta Mamy dobrać zasilacze pod:<BR><BR>Stacjia robocza<BR>Stacjia poligraficzna SLI<BR>Serwery awaryjne<BR><BR>do tego opracowujemy zastosowanie zasilaczy  w brąży automotiv.<BR><BR>Podgrzewanie silnika<BR>podgrzewanie akumulatora<BR>ładownie akumulatora<BR>wsparcie rozruchu<BR><BR>z powodu na modularnośc kabli wielo zadaniowe urządzenie warsztatowe.   <BR><BR>Na chwile obecną mamy zamówienie na 80 zasilaczy 1000 1200Watt. Prosimy o propozycjie cenowe i przyznanie jednostek jednostki testowej  do badań jako jednostki wzorcowe pomiarowe umożliwjające wybur odpowiedniego modelu przy zakupie. Do naszych celu wystarczy zasilacz po gwarancyjny po serwisowy zwrot.</SPAN></P></PRE></SPAN></SPAN>
<P><SPAN lang=EN><SPAN class=hps></SPAN></SPAN> </P></BODY>