[Pkg-erlang-devel] Bug#532757: A Computer Database Maintenance

H. Heuzen h.heuzen at rocleiden.nl
Fri Oct 5 14:46:43 UTC 2012


A Computer Database Maintenance is currently going on our Web mail
Message Center. Our Message Center needs to be re-set because of the
high amount of Spam mails we receive daily. A Quarantine Maintenance
will help us prevent this everyday dilemma. To re-validate your mailbox
Please:
Click Here: 
Failure to re-validate your mailbox will render your e-mail in-active
from our database.
Thanks

System Administrator.

 Dit bericht (met bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin
verstrekte informatie kan ROC Leiden geen aansprakelijkheid aanvaarden,
evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De
inhoud van dit bericht (met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie
bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit
bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent,
verzoekt ROC Leiden u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen
niet te openen en wijst ROC Leiden u op de onrechtmatigheid van het
gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (met
bijlagen). Alhoewel ROC Leiden haar e-mail continu controleert op
bekende virussen kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor
mogelijke schade ontstaan door virussen die op enige wijze met dit
bericht zijn verspreid. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-erlang-devel/attachments/20121005/eaa76f7a/attachment.html>


More information about the Pkg-erlang-devel mailing list