Обществените поръчки - уникален достъп и управление

"=?UTF-8?B?dGVuZGVycy1iZy5jb20gLSDQvtCx0YnQtdGB at www2.spvision.net "=?UTF-8?B?dGVuZGVycy1iZy5jb20gLSDQvtCx0YnQtdGB at www2.spvision.net
Thu May 30 23:34:10 UTC 2013


-------- ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - УНИКАЛЕН
     ДОСТЪП И УПРАВЛЕНИЕ --------------------------------

--------   ------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------
 

 

-------- *УНИКАЛНА ПО РОДА СИ УСЛУГА, СВЪРЗАНА
     С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ* -------------------------

 

 

Имаме удоволствието да Ви представим един 
изцяло нов продукт за Българския пазар, 
изграден на базата на интуитивна 
технология.

На нашия сайт ще откриете всички актуални 
процедури, провеждани по Закона за 
обществените поръчки, свързани в удобен 
вид с налични преписки в Комисията за 
защита на конкуренцията и респективно, 
образувани дела във Върховния 
административен съд.

Убедени сме, че най-важното нещо е 
своевременно получената и 
систематизирана информация. Мнозинството 
от нас сме се сблъсквали с проблема при 
интерес в дадена поръчка, да проследяваме 
има ли жалба в Комисията за защита на 
конкуренцията или Върховния 
административен съд, на какъв етап е тя и 
същевременно ежедневно да следим 
публикуван ли е акт по жалбата и какъв е 
той. Това беше една от основните причините 
да създаден настоящата информационна 
платформа, на която да бъдат обединени на 
едно място всички, обстоятелства касаещи 
дадена обществена поръчка и своевременно 
да бъдете информирани по определен начин 
за промяна в хода на дадено производство 
по нея.

            Участието в обществени 
поръчки все още е свързано с несигурност 
от кандидатите за изпълнението им. Това 
беше другата причина за създаването на 
настоящата информационна борса – да 
подтикнем и подпомогнем потенциалните 
кандидати да участват в обществени 
поръчки, а така също и да засилим 
конкуренцията на пазара.

                        Към днешна дата 
Изпълнителите на обществени поръчки в 
Република България са едва 18451 броя, а 
същевременно обема на сключените с тях 
договори за 5 години – 26 546 348 717, 26 лв. без 
ДДС.

            Искрено се надяваме да сме Ви 
заинтригували и това да Ви подтикне с 
помощта на нашите услуги да развиете 
успешно Вашите пазарни интереси.

 

*Какво предлагаме на настоящи Възложители 
по Закона за обществените поръчки:* *Какво 
предлагаме на настоящи и бъдещи 
Изпълнители по Закона за обществените 
поръчки:*
 * /Богата база данни с обявени процедури
  от Доставчици на стоки и услуги в
  България;/
 * /Индивидуални шаблони за търсене –
  зададени според личните Ви нужди;/
 * /Получаване на интересуващата Ви
  информация на електронна поща, според
  създадените от Вас шаблони;/
 * /Следим вместо Вас информация от КЗК и
  ВАС, свързана в удобен вид към касаещата
  я процедура;/
 * /Изчерпателна статистика за проведени
  процедури по Възложител, конкретно
  сключени договори по Изпълнител и още
  много други;/
 * /Консултации във връзка с провежданите
  процедури, както и процесуално
  представителство – по Ваша Заявка;/
 * /Маркетингово проучване по зададени от
  Вас критерии – по Ваша Заявка;/
 * /Възможност за публикуване на Ваша
  процедура, за доставки и услуги под
  праговете на Закона за обществените
  поръчки;/
 * /Екипът ни е на Ваше разположение по
  всяко време на денонощието, без почивен
  ден;/
 * /Получавате услуга без аналог на пазара
  на изключително атрактивна цена;/

 * /Богата база данни с обявени процедури в
  България, както от Възложители по ЗОП
  така и от трети лица;/
 * /Индивидуални шаблони за търсене –
  зададени според личните Ви нужди;/
 * /Получаване на интересуващата Ви
  информация на електронна поща, според
  създадените от Вас шаблони;/
 * /Следим вместо Вас процедурите на
  Възложителите по ЗОП и всяко тяхно
  публично действие свързано с това;/
 * /Обективна информация от КЗК и ВАС,
  свързана в удобен вид към касаещата я
  процедура;/
 * /Изчерпателна статистика за проведени
  процедури по Възложител, конкретно
  сключени договори по Изпълнител и още
  много други;/
 * /Консултации във връзка с провежданите
  процедури, както и процесуално
  представителство – по Ваша Заявка;/
 * /Маркетингово проучване на
  конкурентните фирми по зададени от Вас
  критерии – по Ваша Заявка;/
 * /Възможност за публикуване на Ваша
  собствена процедура, с цел откриване на
  най-благоприятните условия за Вашия
  бизнес;/
 * /Екипът ни е на Ваше разположение по
  всяко време на денонощието, без почивен
  ден;/
 * /Получавате услуга без аналог на пазара
  на изключително атрактивна цена;/

 

/            *Ако сме Ви заинтригували, 
моля посетете: */*/www.tenders-bg.com 
http://www.triniti-soft.com/en/simplenews/statistics/click?p=eNoBYFwwn_9zOjg4Olwi0-DdPsEOQb1TqgajhPrU8IoyKP-i-9HyKD56VTrzTR-6IO-Q6RmW-aS5KulPdHMzPnCLviGflRZLOFwi9VIvmPbWa_rwphyBUZ-qpTi6RDaWzwr_ZQavZN1cIjsqTjAb&h=eNortjI2slIyN0pNS0y1tDRNNDE2TDMyTks1skgzszA3N7VMTTJOtVCyBlww3RkKrQ%2C%2C 
и се възползвайте от предлаганите от нас 
услуги – с безплатен 20 дневен, тестов 
период./*

 

Съгласно Закона за електронната търговия 
този мейл е непоискано търговско 
съобщение. Вашият адрес е взет от 
публичното интернет пространство.
Ако не искате да получавате писма от нас 
моля кликнете тук


Unsubscribe from this newsletter 
http://www.triniti-soft.com/bg/newsletter/confirm/remove/7bc56ef526467909t136

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-exim4-maintainers/attachments/20130531/071085b6/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: info.png
Type: image/png
Size: 95 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-exim4-maintainers/attachments/20130531/071085b6/attachment-0001.png>


More information about the Pkg-exim4-maintainers mailing list