dcbl incasso

Bureau Lampaert info at dcbl.eu
Fri May 23 07:52:32 UTC 2014


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://my.succesmail.com/display.php?M=189177&C=ec2079d738ad4b8e0939cf7aea902c10&S=45&L=25&N=19

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Momenteel leven we in een sterk veranderend economisch landschap. Waarden
die gisteren vanzelfsprekend waren, zijn vandaag niet meer van toepassing.

Het tijdperk dat u in vertrouwen uw goederen of diensten kon   verkopen
is reeds lang gepasseerd.
Waarschijnlijk wordt u met de regelmaat van een klok geconfron-  teerd met
mensen die hun facturen "vergeten" te betalen. Dit kan zwaar doorwegen op
uw eigen resultaten.
Een aantal GERECHTSDEURWAARDERS, een aantal ADVOCATEN en DCBL   incasso
hebben daarom de handen in geslagen om uw tegoeden zo efficiënt mogelijk
te innen.

Er wordt gewerkt volgens het NO CURE, NO PAY principe (dit wordt intern op
een andere manier verrekend) bij niet-betwiste dossiers.
Wij proberen uw tegoeden te innen in de korst mogelijke tijd-   spanne.

Het verkrijgen van een vonnis is één zaak, het innen is een    andere
zaak. Allerhande kunnen een vlotte inning in de weg staan zoals een wco
(gerechtelijke bescherming tegen    schuldeisers), collectieve schuld,
enz..... Soms is de schuldenberg onoverkomelijk of zijn er teveel
bevoorrechte schuld eisers. In voorkomend geval is het belangrijk dat u
niet geconfronteerd wordt met rekeningen van   gerechtsdeurwaarders of
advocaten.
DCBL incasso garandeert dat u geen gerechtsdeurwaarders- of ad-
vocaatkosten betaald bij insolvabiliteit of faling van uw klant. Wij doen
in voorkomend geval zelfs gratis aangifte bij de curator.
U betaalt bij DCBL incasso geen abonnement of dossierkosten.
U betaalt enkel bij resultaat.
ALS WIJ ER IN SLAGEN OM HET INTEREST EN SCHADEBEDING TE INNEN RE- CUPEREERT
U ZELFS EEN DEEL VAN ONZE COMMISSIE.

Wat betaalt u wel ?
•	Als de hoofdsom minder dan 500 euro is, betaalt u bij   inning 18 %
op de geïnde gelden.
•	Als de hoofdsom meer dan 501 euro is en maximaal 1000   euro betaalt
u bij inning 15 % op de geïnde gelden.
•	Als de hoofdsom meer dan 1001 euro is en minder dan 3000 euro betaalt
u bij inning 12% op de geïnde gelden.
•	Als de hoofdsom meer dan 3000 euro is, betaalt u bij   inning 10 %
op de geïnde gelden.

U kan uw eerste dossiers mailen naar info at dcbl.eu met als refe-  rentie
"nieuwe klant DCBL". Per kerende krijgt u een login en paswoord om uw
dossiers online op te volgen.


DCBL incasso

Postbus 10000 - 8000 Brugge - Beursplein
Informatie werking:0499/700 715 - 8.30u - 20u (ma-vrijd)

info at dcbl.eu - www.dcbl.eu

Fax: 078/150 366


To stop receiving these
emails:http://my.succesmail.com/unsubscribe.php?M=189177&C=ec2079d738ad4b8e0939cf7aea902c10&L=25&N=45
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-exim4-maintainers/attachments/20140523/45eb09e5/attachment.html>


More information about the Pkg-exim4-maintainers mailing list