Daytrader 37 % per jaar!

I.G.E. IBC support at iwt-mail.com
Fri Jul 17 16:48:16 BST 2020


Geachte Dame, Heer,
http://iwt-mail.com/asdf/index.php/campaigns/hx766fkw6p8ac/track-url/gj202ahnjzad9/8c207a8bf598bbd291cfcf5cc3db7364d42edfbb
Lees deze brief aandachtig, misschien is het iets voor U!
http://iwt-mail.com/asdf/index.php/campaigns/hx766fkw6p8ac/track-url/gj202ahnjzad9/f088a86e286bc7b4d8a2f453f71b0438fde4b74b
I.G.E. IBC - Investment Group Europe
Belize registered, Northern highway, Belize-city
http://iwt-mail.com/asdf/index.php/campaigns/hx766fkw6p8ac/track-url/gj202ahnjzad9/4dcfc24241ebb91ed611caabc1648c0a59eb0398
Swiss based
Trading op de wereldmarkten, daytrading, voornamelijk de Forex markt
en de index markt, Amerika, Asia en Europa.
Daytraden is beleggen op de beurs, waarbij men elke dag nieuwe
posities inneemt om te speculeren op de richting die de markt inneemt.
Elke dag worden er nieuwe posities ingenomen, vandaar het woord:
daytrading. Wanneer men posities langere tijd aanhoudt, wordt het
terrein van swing trading bereikt.
Een vorm van daytrading is het scalpen, waarbij men posities zeer
kort aanhoudt, enkele seconden tot aan een minuut.
De scheidslijn tussen deze drie soorten trading staat niet hard vast,
ze kunnen in elkaar overgaan. Het enige doel van dit soort trading is
geld verdienen,
er is daarom zeer zeker niet te zeggen welke soort trading het beste
is. Als er consistent geld wordt verdiend, dan is het doel bereikt.
Hierdoor wordt er maandelijks een winst bereikt van 2 tot 3,5 % of
tot plus minus 40 % per jaar.
I.G.E. is discreet actief sinds 1996 en onderscheid zich door
kostenbesparend te werken (zonder grote publiciteits-, kantoor- en
personeelskosten, e.a.)
en hierdoor een groter deel in de winst voor zijn
investeerders/beleggers kan bieden.
Hieronder de internationale financiële markten waarop I.G.E..
handelt:
* Valuta of Forex (Foreign exchange, Cash, Currencies, e.a.)
* Indexen (DowJones, S&P500, Nasdaq, Dax, e.a.)
Buiten haar gewone beleggingsprogramma wil I.G.E. voor een beperkte
groep, een aantal trading accounts open stellen.
U kan instappen in Forex accounts of in index accounts.
http://iwt-mail.com/asdf/index.php/campaigns/hx766fkw6p8ac/track-url/gj202ahnjzad9/4dcfc24241ebb91ed611caabc1648c0a59eb0398
Forex:_wordt volledig automatisch door robots getradet en geeft een
jaarlijkse opbrengst van ongeveer 25%, minimum instap is 100.000 Euro.
Indexen:_voornamelijk DowJones, Dax, Nasdaq. 2 tot 3,5 % per maand,
of plus minus 25 tot 40 % per jaar.
Ook hier is de minimum instap 100.000 Euro.
*
Jaarlijkse uitbetaling van de winst in Januari.
*
U kan rekenen op een jaarlijkse opbrengst van 20 tot 30%.
*
U krijgt een gratis Trust rekening met bank faciliteiten en
MasterCard.
*
Uw winst wordt in uw Trust rekening gestort veilig en onzichtbaar.
*
I.G.E. houdt geen voorheffingen in, U dient zelf uw winsten aan te
geven als U dat wilt.
*
Instap is voor minimum 5 jaar.
*
Maandelijks een rekeninguittreksel met daarop de stand van zaken
U kan hier aan deelnemen door in te schrijven!
Winst verzekert!
25 tot 30% per jaar, ieder jaar in January uitbetaald.
Minimum inleg 100.000 Euro.
Gratis Trust Account.
Geen taxen!
 
Opgelet het aantal plaatsen is beperkt, als het volume bereikt is
worden de accounts gesloten!
Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk
contact met U!
 
Door het Corona virus waren huisbezoeken voorlopig niet mogelijk, maar
nu kan het weer!
Daarom stellen wij U voor om, indien U dat wenst, te kiezen voor
huisbezoek door een adviseur of een meeting te organiseren met één
van onze adviseurs,
via Skype, WhatsApp, telefoon, e-mail, of anders.
Iedere deelnemer krijgt een Trust Account met bank faciliteiten.
MasterCard, overschrijven, enz. Nummer-rekening.
Dit is een opportuniteit die niet veel voor komt! Grijp ze nu.
http://iwt-mail.com/asdf/index.php/campaigns/hx766fkw6p8ac/track-url/gj202ahnjzad9/4dcfc24241ebb91ed611caabc1648c0a59eb0398
 
http://iwt-mail.com/asdf/index.php/lists/zh960jtyc6a47/unsubscribe/gj202ahnjzad9/hx766fkw6p8ac
 
IRICO SA
Northern Highway 1
Belize City Belize City 1207
Belize
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-exim4-maintainers/attachments/20200717/329730f3/attachment.html>


More information about the Pkg-exim4-maintainers mailing list