[Pkg-fglrx-devel] r956 - in fglrx-driver/trunk/debian: . po

Andreas Beckmann anbe-guest at alioth.debian.org
Sat Jun 30 22:09:59 UTC 2012


Author: anbe-guest
Date: 2012-06-30 22:09:59 +0000 (Sat, 30 Jun 2012)
New Revision: 956

Modified:
   fglrx-driver/trunk/debian/changelog
   fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po
Log:
fix encoding of cs.po from 2xUTF8 to UTF8

Modified: fglrx-driver/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 19:32:08 UTC (rev 955)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/changelog	2012-06-30 22:09:59 UTC (rev 956)
@@ -1,3 +1,9 @@
+fglrx-driver (1:12-6-3) UNRELEASED; urgency=low
+
+  * Fix encoding of cs.po from 2xUTF8 to UTF8.
+
+ -- Andreas Beckmann <debian at abeckmann.de>  Sun, 01 Jul 2012 00:08:20 +0200
+
 fglrx-driver (1:12-6-2) unstable; urgency=low
 
   [ Andreas Beckmann ]

Modified: fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po
===================================================================
--- fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po	2012-06-30 19:32:08 UTC (rev 955)
+++ fglrx-driver/trunk/debian/po/cs.po	2012-06-30 22:09:59 UTC (rev 956)
@@ -20,7 +20,7 @@
 #. Description
 #: ../libfglrx.templates:2001
 msgid "Install fglrx driver despite unsupported graphics card?"
-msgstr "Nainstalovat ovladač fglrx i když nepodporuje grafickou kartu?"
+msgstr "Nainstalovat ovladač fglrx i když nepodporuje grafickou kartu?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -29,8 +29,8 @@
 "The following graphics chipset found in your system is no longer handled by "
 "the fglrx driver:"
 msgstr ""
-"Následující grafickou čipovou sadu nalezenou ve vašem systému ovladač "
-"fglrx již nadále nebude obsluhovat:"
+"Následující grafickou čipovou sadu nalezenou ve vašem systému ovladač "
+"fglrx již nadále nebude obsluhovat:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -41,10 +41,10 @@
 "configuration from xorg.conf (and xorg.conf.d/) and purge (not just remove) "
 "the fglrx-driver package."
 msgstr ""
-"Výše uvedená karta vyžaduje svobodný ovladač Radeon v balíčku xserver-xorg-"
-"video-radeon. Před použitím ovladače Radeon musíte ze souboru xorg.conf "
-"(a xorg.conf.d/) odstranit nastavení pro fglrx a úplně odstranit (ne jen "
-"odstranit) balíček fglrx-driver."
+"Výše uvedená karta vyžaduje svobodný ovladač Radeon v balíčku xserver-xorg-"
+"video-radeon. Před použitím ovladače Radeon musíte ze souboru xorg.conf "
+"(a xorg.conf.d/) odstranit nastavení pro fglrx a úplně odstranit (ne jen "
+"odstranit) balíček fglrx-driver."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -53,14 +53,14 @@
 "You may wish to keep fglrx (for instance to drive some other card), but the "
 "above card won't be usable."
 msgstr ""
-"Můžete si však přát ovladač fglrx ponechat (například pro nějakou jinou kartu), "
-"ale výše uvedená karta nebude použitelná."
+"Můžete si však přát ovladač fglrx ponechat (například pro nějakou jinou kartu), "
+"ale výše uvedená karta nebude použitelná."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../fglrx-driver.templates:1001
 msgid "Manual configuration required to enable fglrx driver"
-msgstr "Pro povolení ovladače fglrx je vyžadováno ruční nastavení"
+msgstr "Pro povolení ovladače fglrx je vyžadováno ruční nastavení"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -69,8 +69,8 @@
 "The fglrx driver is not yet configured. Please consider /usr/bin/aticonfig "
 "to create a working xorg.conf configuration."
 msgstr ""
-"Ovladač fglrx ještě není nastaven. K vytvoření správného nastavení xorg.conf "
-"zvažte použití programu /usr/bin/aticonfig."
+"Ovladač fglrx ještě není nastaven. K vytvoření správného nastavení xorg.conf "
+"zvažte použití programu /usr/bin/aticonfig."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -79,14 +79,14 @@
 "For example, \"sudo aticonfig --initial\" should be sufficient for most use "
 "cases."
 msgstr ""
-"Ve většině případů by mělo být dostačující spustit například "
+"Ve většině případů by mělo být dostačující spustit například "
 "\"sudo aticonfig --initial\"."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../fglrx-driver.templates:3001
 msgid "Fglrx driver is still enabled in xorg.conf"
-msgstr "Ovladač fglrx je v xorg.conf stále povolen"
+msgstr "Ovladač fglrx je v xorg.conf stále povolen"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -96,9 +96,9 @@
 "configuration. X cannot be (re-)started successfully until fglrx is disabled "
 "in the following config file(s):"
 msgstr ""
-"Ovladač fglrx byl právě odebrán, ale je stále povolen v nastavení Xorg. "
-"X nebude možné spustit, či restartovat, dokud nebude ovladač fglrx zakázán "
-"v následujících konfiguračních souborech:"
+"Ovladač fglrx byl právě odebrán, ale je stále povolen v nastavení Xorg. "
+"X nebude možné spustit, či restartovat, dokud nebude ovladač fglrx zakázán "
+"v následujících konfiguračních souborech:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -107,5 +107,5 @@
 "Note that switching to the free Radeon driver requires the fglrx-driver "
 "package to be purged (not just removed)."
 msgstr ""
-"Berte na vědomí, že přepnutí na svobodný ovladač Radeon vyžaduje, aby "
-"byl úplně odstraněn (ne jen odstraněn) balíček fglrx-driver."
+"Berte na vědomí, že přepnutí na svobodný ovladač Radeon vyžaduje, aby "
+"byl úplně odstraněn (ne jen odstraněn) balíček fglrx-driver."
More information about the Pkg-fglrx-devel mailing list