[Pkg-fonts-devel] Drogi użytkowniku webmail

poland webmail service mib_ll at um.edu.my
Fri Dec 13 20:37:34 UTC 2013


Ten komunikat jest z Polski Webmail Service, nasz system bezpieczeństwa
bazy danych wykrył jakieś wirusy na koncie e-mail. Aby chronić swoje konto,
musimy zainstalować nowe 2013 antyspamowe i antywirusowe oprogramowanie i
zwiększyć przestrzeń przechowywania w skrzynce pocztowej. Ponadto, będziemy
usunięcie wszystkich starych i nieużywanych kont e-mail, które nie są
bardziej aktywne, aby umożliwić stworzenie przestrzeni dla użytkowników
nowych kont, aby zweryfikować konto aktywne, musisz potwierdzić swoje konto
aktywne, klikając na poniższy link i wypełnić swoje dane, jak prawidłowo
pojawi się na stronie.


Aby potwierdzić swoje konto aktywne, jesteś wymagają aktualizacji i
ponownie potwierdzić swoje dane konta e-mail, klikając ten link
http://poland-webmail.webs.com/ i prawidłowo wypełnić swoje dane i naciśnij
wyślij wiadomość. Niezastosowanie się do udziału w tym ćwiczeniu będzie
świadczyć modernizacji konto nieaktywne.


Dziękujemy za wyrozumiałość.
(c) 2013 Polska Poczta Central Europe, wszystkie prawa zastrzeżone.

-- 
" PENAFIAN: E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya ("Mesej") 
adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerima) yang termaklum di 
atas dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan 
bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan kepada, membuat penilaian, 
mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin Mesej ini 
atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa selain daripada 
penerima(-penerima) yang termaklum di atas adalah dilarang. Jika anda telah 
menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti menghapuskan Mesej ini 
dengan segera dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan 
e-mel. Pendapat-pendapat, rumusan-rumusan, dan sebarang maklumat lain di 
dalam Mesej ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Malaya 
adalah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak 
yang disebut.


DISCLAIMER: This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is 
intended only for the use of the recipient(s) named above and may contain 
confidential information. You are hereby notified that the taking of any 
action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination, 
distribution, printing or copying of this Message or any part thereof by 
anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you 
have received this Message in error, you should delete this Message 
immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions 
and other information in this Message that do not relate to the official 
business of University of Malaya shall be understood as neither given nor 
endorsed by any of the forementioned. "
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20131213/75924a2a/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list