[Pkg-fonts-devel] Транспортно счетоводство и ТРЗ без грешки и глоби

Списание Счетоводство news at portal.prakticheskireshenia.com
Wed Apr 19 02:00:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=859&L=10&N=881


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ

http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=859&L=1245&F=T
Без грешки, пропуски и глоби за
счетоводители и ТРЗ-та от транспортните
фирми

С ръководството, което Ви носи:
Счетоводство + Трудово право +
Законодателство на 1 място

CD Ръководство за транспортни фирми от А
до Я

С него на своя страна ще имате:
експертни съвети по процедури и
практики
казусите, на Вашите колеги от
транспортните фирми
решенията на експертите на същите тези
казуси
всичко - съобразено с актуалното
законодателство

Така ще спечелите:
яснота как да процедирате, 
за да не допускате грешки и пропуски
и да не Ви глобяват.

С което ще си спестите пари (не плащате
глоби), време (не търсите решения в
Интернет и при колеги), нерви (не се
тревожите как да решите поредния труден
казус)!

Вижте повече тук >>>

Няколко примера от съдържанието на
ръководството:

Възстановяване на ДДС от румънски
партньор на българска фирма
Командироване на шофьори във Франция
Корекция на ползван данъчен кредит по чл.
79 от ЗДДС
Командироване на шофьори при
международен транспорт след промените
от 01.01.2017 г.
Отчитане на материалните запаси и на
разходите по експлоатация на
транспортните средства
Регламент (ЕО) № 5612006 на Европейския
парламент и на съвета от 15 март 2006г. за
хармонизиране на някои разпоредби от
социалното законодателство, свързани с
автомобилния транспорт и много др.

Не се колебайте! Вземете своето CD
Ръководство за транспортни фирми от А до
Я още сега! Спестете си глоби, време и
нерви с решенията и съветите на
специалистите!

Побързайте, защото количествата са
ограничени.

Поръчайте тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=859&L=1245&F=T

 	
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК
	 http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=859&L=1245&F=T


To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=859
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170419/ac949f9e/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list