[Pkg-fonts-devel] 5 ключови компонента на бързото бизнес...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Fri Aug 4 03:40:04 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=981&L=10&N=997

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Над 400 финансово счетоводни термина,
които вече ползвате или ще ползвате

Разяснени в:

+ Богат набор от примери, с които
приложението на всеки термин ще Ви бъде в
пъти по-ясно

Вземете го тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=981&L=1387&F=T


5 ключови компонента на бързото бизнес
развитие

Развитието на бизнеса зависи от
множество фактори - от продуктите и
услугите, през управлението до
дистрибуцията. За всеки бизнес е
желателно то да се случва с ускорени
темпове. Което пък изисква определени
действия от страна на предприемачите.
Какво можете Вие да направите, за да
развиете бизнеса си по-бързо?
 
Ето какво:
 
1. Определете какво Ви отличава от
конкурентите.
 
Вместо да се съревновавате на пазара,
отличете се. Потърсете своето
предимство, с което можете да изпъкнете.
Така вместо да водите безплодна борба по
привличане на чужди лоялни клиенти, ще
намерите хора, които искат точно Вашитe
продукти. С Вашите конкретни предимства.
Именно ако искат да потребяват точно
това, което предлагате, ще можете да ги
спечелите в дългосрочен план...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=981&L=1445&F=T


4 неща, които шефът иска да вършите без да
се налага да Ви кара 

Дори в отношенията между ръководител и
служител има неща, които се подразбират.
 
Иначе казано - има какво да направите, без
да се налага шефът изрично да Ви моли или
да Ви го възлага. Ето за какво става
въпрос:
 
1. Да поемате инициативата.
Получили сте задача Х, справили сте се
страхотно с нея. Не Ви е била неприятна,
не сте се затруднили...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=981&L=1446&F=T


Счетоводни и данъчни аспекти на
разходите за подобрения върху наети
активи

Масова практика в стопанската дейност на
предприятията, особено от сферата на
търговията, общественото хранене и
услугите, да осъществяват подобрения и
реконструкции на наети имоти, когато
финансовите им възможности не
позволяват инвестиции за нови
ка­питаловложения, свързани с
разширяване и модернизиране на
дей­ността им. 

Въпрос на договаряне със собственика на
наетия имот е за чия сметка следва да се
извършат разходите - на собственика на
имота срещу наема или за сметка на
наемателя...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=981&L=1447&F=T


Наред ба Н-8 от 29.12.2005, актуална за 2017 г. 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от
01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат
сроковете, съдържанието, редът, начинът
за събиране и съхраняване на данни от
работодателите, осигурителите за
осигурените от тях лица, осигурителни
каси, както и от самоосигуряващите се
лица за държавното обществено
осигуряване, учителския пенсионен фонд,
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване, здравното осигуряване, фонд
"Гарантирани вземания на работниците и
служителите" и облагаемия доход, и данъка
за доходи от трудови правоотношения по
смисъла на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=981&L=1448&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=981
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170804/fdb050dd/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list