[Pkg-fonts-devel] Корекции след срока за подаване на...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Fri Aug 11 03:40:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=989&L=10&N=1003
НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ

Бюлетин Бизнес


Корекции след срока за подаване на
годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ

Доскоро в ЗДДФЛ не съществуваше
специален ред за корекции на грешки в
подадена годишна данъчна декларация по
чл. 50, установени след срока за нейното
подаване и корекциите се извършваха само
по общия ред за установяване на данъчни
задължения, предвиден в ДОПК. 

От 01.01.2017 г., наред с промените в чл. 75 от
ЗКПО относно корекция на данъчния
финансов резултат, облагаем с
корпоративен данък, бяха предприети и
аналогични промени, касаещи корекции на
данъчната основа и данните, представени
с годишната данъчна декларация на
физическите лица...

Пълния анализ четете в Съветник: Данъци и
такси на моята фирма бр. 11 - август 2017.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=989&L=1455&F=T


Ваучери до 100 хил. лв. за излизане на
борсата ще получават фирми

С оглед да се насърчат инвестициите на
капиталовия пазар, в началото на
следващата седмица седмица ще се проведе
среща между представители на
Икономическото министерство и на
Българската фондова борса.

„Предвиждат се ваучери до 100 хил. лева,
които ще стимулират компаниите да стават
публични и да се листват на БФБ”, посочи
Емил Караниколов, министър на
икономиката...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=989&L=1456&F=T


400 000 хартиени удостоверения ще се
издават електронно от следващата година

Това предвиждат промени в
Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.

Всички държавни органи и общини, които
изискват клиентите им да представят
удостоверения за дължими данъци, ще
получават тази информация от НАП
задължително по електронен път...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=989&L=1457&F=T


3 случая, при които да кажете "Не" на
работа без да се чувствате виновни 

Понякога се налага да откажете на колега.

 
В някои случаи няма да можете да му
съдействате, в други няма да имате време
за това, вариантите са различни. Да се
чувствате виновни обаче, е непродуктивнo.
Особено, ако сте дали отказ в някой от
следните 3 случая:
 
1. Някой, различен от прекия Ви началник,
Ви възлага работа.
 
Колкото и да искате да съдействате,
задача на прекия Ви шеф е да Ви предава
новите задължения. 

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=989&L=1458&F=T


И по телефона НАП ще информира за
дължимите данъци

НАП ще може да предоставя
данъчно-осигурителна информация на
клиентите си, които притежават
персонален идентификационен код (ПИК) и
по телефона чрез колцентъра си. На
практика това означава, че гражданите и
фирмите с ПИК ще могат да получават
информация за своите данъчни и
осигурителни задължения по още един
начин, не само онлайн - с ПИК или
електронен подпис и в офисите на
Агенцията, но и по телефона, след като се
идентифицират със своя ПИК.

До сега нямаше такава възможност, но
последните промени в
Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс дадоха възможност на НАП да
предложи новата услуга...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=989&L=1459&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=989
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170811/62504af0/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list