[Pkg-fonts-devel] Защо е важно да оценявате служителите си?

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Fri Aug 18 03:00:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=996&L=10&N=1010
НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин БизнесКак да разберете кога е подходящият
момент за стартиране на бизнес

Освен притежаването или развитието на
конкретни качества, подходящият момент
на стартиране може да даде по-добра
перспектива за утвърждаване на пазара и
развитие на дадена фирма.

Можете да определите дали сте достигнали
подходящия момент за стартиране на
собствен бизнес, като отговорите на
следните въпроси:
• Готови ли сте да стартирате бизнес и да
станете отговорни за своите действия? За
развиването на успешен бизнес трябва да
сте със силно...

Пълния анализ четете в CD Как да
забогатеем от собствен бизнес.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=996&L=367&F=T


Защо е важно да оценявате служителите
си?

Да речем, че имате малка фирма. Офисът е
от две-три стаи и всеки ден общувате с
всичките си служители. Прекият им
ръководител сте също Вие. Смятате, че
можете да прецените дали се справят
добре, нали?

Въпреки това Вие ежедневно се занимавате
със собствените си задачи, а не само с
ръководенето на кадрите си. Не сте
непрекъснато при всеки от тях, нали? Ето
защо няма как да сте напълно сигурни, че
впечатленията Ви са правилни...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=996&L=1464&F=T


Без подаване на декларации и отчети за
фирмите без дейност

 Изменения в няколко закона, предложени
от Министерството на финансите, ще
понижат административната тежест върху
граждани и бизнес с премахване
изискването за представянето на
определени официални документи на
хартия.

Предложените промени в ЗКПО се стремят
облекчаване на данъчно задължените лица,
неосъществявали дейност според Закона
за счетоводството (ЗСч)...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=996&L=1465&F=T


4 умни неща, които да направите, когато не
Ви назначат 

Явили сте се на интервюто и сте се
представили (поне по своите впечатления)
добре. Очаквате щастливите новини, но те
така и не идват. Но Ви се обаждат, за да Ви
откажат назначението.
 
И какво сега? Вместо да се отчайвате, че
никога няма да си намерите работа,
поучете се от провала си. Ето какво
можете да научите от него:
 
1. Отказът не винаги се дължи на Ваши
грешки или пропуски...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=996&L=1466&F=TИзменение и допълнение на Наредба 6 за
условията и реда за даване на разрешения
за работа на лица, ненавършили 18 г. 

Параграф единствен. В чл. 16 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всяко лице, ненавършило 18 години,
работодателят подава в деловодството на
териториалната дирекция „Инспекция по
труда“ или по електронен път при
спазване разпоредбите на Закона за
електронния документ и електронния
подпис искане за получаване на
разрешение за постъпване на работа, като
прилага следните документи:
1. описание на вида работа, която ще
извършва лицето, ненавършило 18 години...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=996&L=1467&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=996
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170818/2fe10ac0/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list