[Pkg-fonts-devel] КТ 2017 - под ръка всеки ден

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Tue Jul 11 02:00:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=954&L=10&N=973


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ
Кодексът на труда Ви е нужен:

✘ за справка по даден казус

✘ за законова обосновка на взетите от
Вас решения при проверка

✘ на семинарите, които посещавате през
цялата година

✘ с две думи - всеки ден!


А кое е по-хубаво от това да имате пълния
текст на КТ 2017?

Да го имате в удобния за справка формат
на джобно издание заедно с 9 от най-често
използваните ТРЗ наредби!


Ако това звучи точно като изданието,
което Ви трябва за следващия
трудовоправен семинар, то поръчайте още
днес: 

Сборник Трудово право: Кодекс на труда 2017
+ ТРЗ наредби


В изданието са включени:


Кодекс на труда 2017


+ 

наредбите:


➮ Наредба за трудовата книжка и трудовия
стаж
➮ Наредба за работното време, почивките
и отпуските
➮ Наредба за структурата и
организацията на работната заплата
➮ Наредба за командировките в страната
➮ Наредба за служебните командировки и
специализации в чужбина
➮ Наредба за условията и реда за
командироване и изпращане на работници и
служители в рамките на предоставяне на
услуги
➮ Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието
и реда за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. -
ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
➮ Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за
извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от
Кодекса на труда
➮ Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за
условията и реда за предоставяне,
регистриране и отчитане на трудовите
договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на
труда пред инспекцията по трудаСамо най-бързите от Вас ще получат и
специална карта за отстъпки 
- 20 % за всичко в нашия официален онлайн
магазин. 


Побързайте!<< Към формуляр за заявка >>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=954&L=1408&F=T
 	
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК
	 


To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=954
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170711/7a386215/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list