[Pkg-fonts-devel] Как ефективно да критикувате своите служители?

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Fri Jul 14 04:00:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=960&L=10&N=977


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин БизнесКак ефективно да критикувате своите
служители?

Независимо дали ще го направите след
оценяването или ще Ви се наложи да го
направите по друг повод, все пак ще дойде
момент, в който ще трябва да подложите
служителите си на критика. За да бъде тя
взета под внимание и съблюдавана, следва
да бъде конструктивна.

Ето и как ефективно и конструктивно да
критикувате персонала:

1) Създайте си навик
Не критикувайте конструктивно само
когато е крайно наложително, а се...

Пълния анализ четете в CD Наръчник за
управление на персонала.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=960&L=776&F=T


Декларациите за дължими данъци за
второто 3-месечие на 2017 г. се подават до
края на месец юли

Фирмите или СОЛ, плащащи на физически
лица (ФЛ) доходи извън тези по трудови
правоотношения и задължени да правят
удръжки на данък, следва да подадат
декларация за дължимите данъци до края
на месец юли.

Декларацията (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО - обр. 4001) се подава в
същите срокове, в които се внасят и
дължимите данъци. 

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=960&L=1413&F=T


Среден осигурителен доход за страната за
май 2017 г. 

 НОИ обявява размер на средния
осигурителен доход за страната за май 2017
г. от 814,36 лв.
 
Средномесечният осигурителен доход за
страната за периода за периода от от
периода от  от 01 юни 2016 г. до 31 май 2017 г. е
789,50 лв...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=960&L=1414&F=T


4 причини да предпочетете външни
изпълнители пред служители

Служителите имат голямото предимство да
работят за Вас. Това прави
ангажираността им по-голяма. Както и
възможностите да ги ръководите.

Външните изпълнители от своя страна също
идват с предимства, заради които е
по-добре да ги предпочетете. Особено ако
фирмата Ви е малка и тепърва ще се
развива. 
 
Вижте следните 4 причини да разчитате на
външните изпълнители, вместо
назначаването на служители...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=960&L=1415&F=T


4 начина да подобрите работата си, когато
няма как да получите повишение 

Не е нужно да чакате определения момент
за повишение, за да работите за
постигането му.
 
Дори и фирмата да не може да си го позволи
в момента или да има стриктен план за
кариерно развитие на служителите, има
какво да направите. А именно:
 
1. Не чакайте да получите задачите.
 
Ако искате да се занимавате с нещо
по-интересно от настоящата си длъжност,
можете да го направите...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=960&L=1416&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=960
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170714/0d9aa084/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list