[Pkg-fonts-devel] Обезщетение по чл. 224, ал. 1...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Fri Jul 28 03:40:04 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=975&L=10&N=993


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес

Обезщетение по чл. 224, ал. 1 за
трудоустроено лице

Въпрос: Имам служител, който е с 56%
трудоустроеност. Дойде време да го
пенсионираме. Удържаме ли ДОД върху
обезщетението по чл. 224, ал. 1- обезщетение
за неизползван платен годишен отпуск,
при положение че лицето е трудоустроено
и е с над 50% намалена работоспособност?	

Отговор: Работодателят дължи
обезщетение на основание чл. 224, ал. 1 КТ за
всички дни неползван отпуск.
Обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ е
облагаемо по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица. Лицата с 50
и с над 50 на сто намалена
работоспособност ползват данъчни
облекчения по този...

Пълното решение четете в Наръчника на
ТРЗ-служителя 2017.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=975&L=380&F=T


Промени в Закона за малките и средни
предприятия заради риск от финансови
корекции

Поради риск от финансови корекции и
евентуални затруднения при усвояването
на европейски средства е внесен проект
за промяна на Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП).

С това се цели хармонизиране на родното
законодателство с европейското,
регламентиращо категоризацията и
свързаността на фирмите, е записано в
аргументите към проекта...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=975&L=1437&F=T


Сметкоплан на малките и средни
предприятия 

ВЪЗМОЖНА СИСТЕМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СИНТЕТИЧНИ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ
 
Раздел  1 Сметки за капитали
Група 10 Капитал
100 Основен капитал
101 Капитал при несъстоятелност и
ликвидация...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=975&L=1438&F=TПродължението на полемиката за клас
прослужено време - вече на
международната сцена 

 Четирите основни работодателски
организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са
внесли вчера в Комисията за защита от
дискриминация сигнал, в който посочват,
че в законодателството е налице
дискриминация, имаща връзка с
прилагането на клас прослужено време.
 
В своя сигнал работодателите посочват,
че така за еднакъв или равностоен труд се
поставят в дискриминирано положение
по-младите служители, получаващи
по-нисък размер общо възнаграждение...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=975&L=1439&F=T


4 стъпки към щастие в края на работния
ден

Рутината може да Ви направи особено
недоволни от работата, с която се
занимавате. Може дори да Ви накара да се
чувствате нещастни, изцедени. Тя е и сред
виновниците за демотивацията.
 
Въпреки че няма как да се избавите от нея
на 100%, има какво да направите, за да
приключвате всеки от дните си на работа с
усмивка. Просто следвайте тези 4 стъпки:
 
1. Помислете какво сте постигнали.
 
С всеки изминал работен ден Вие сте
свършили някакви задачи...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=975&L=1440&F=T 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=975
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170728/71c68217/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list