[Pkg-fonts-devel] Проверките започват - избегнете глобите по КТ със...

Списание Трудово законодателство news at portal.prakticheskireshenia.com
Wed Jun 21 23:00:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=942&L=10&N=964
ГИТ започва своите проверки - а Вашата
фирма изрядна ли е на 100 %?
Как да знаете дали всичките Ви документи
са налице, дали спазвате всяко
разпореждане, ако нямате закона пред
себе си?

Спестете си главоболия, часове работа в
допълване на откритите пропуски при една
проверна и най-вече евентуалните глоби!
Законодателството минава на Ваша страна,
когато спазвате всички изисквания, а те
идват при Вас с печатното издание
Сборник Трудово право: Кодекс на труда 2017
+ ТРЗ наредби!

1 книга събира за Вас:
Кодекса на труда 2017
Наредба за трудовата книжка и трудовия
стаж
Наредба за работното време, почивките и
отпуските
Наредба за структурата и организацията
на работната заплата
Наредба за командировките в страната
Наредба за служебните командировки и
специализации в чужбина
Наредба за условията и реда за
командироване и изпращане на работници и
служители в рамките на предоставяне на
услуги
Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и
реда за изпращане на уведомлението по чл.
62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. - ДВ,
бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за
извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от
Кодекса на труда
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и
реда за предоставяне, регистриране и
отчитане на трудовите договори по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията
по труда
Поръчайте тук 
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=942&L=1386&F=T

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=942
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170621/af7f5e28/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list