[Pkg-fonts-devel] Счетоводно отчитане на финансиранията по...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Jun 29 23:40:04 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=947&L=10&N=967


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Счетоводно отчитане на финансиранията
по програми и фондове на ЕС

В дейността на предприятията се наложи
практиката да се използват средства по
програми и фондове на ЕС. За други
предприятия се подготвят предложения за
участие в обявени позиции. Всички тези
средства се третират като безвъзмездно
получавани средства, които се използват
за придобиване на дълготрайни
материални активи или за покриване на
разходи по текущата дейност.

Всяка форма на получаване на възможност
за използване на средства по програми и
фондове на ЕС се съпътства с приемане на
задължения от...

Пълния анализ четете в Шифъра на
счетоводните експерти.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=947&L=645&F=TОкончателно приеха увеличението на
минималната пенсия до 180 лв. от 1 юни

Минималната пенсия за осигурителен стаж
и възраст достига размер от 180 лв. от 1 юли
тази година и 200 лв. от 1 октомври тази
година. Изменението бе прието на II-ро
четене в Законопроекта за изменение на
ЗБДОО. 
 
Ръстът на минималната пенсия от 161,38 лв.
на 180,00 лв. е повишение с 11,5 на сто, а
ръстът от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври
2017 г. е повишение с 11,1 на сто...

http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=947&L=1393&F=T


5 начина да направите непродуктивните
служители продуктивни

Имате няколко служители, които не се
справят с работата си. Или не я вършат
достатъчно бързо.

Можете да ги освободите и да загубите
време и средства в търсене на заместник.
Тъй като искате да си ги спестите, обаче,
предпочитате да работите върху
мотивацията на персонала и
активизирането на непродуктивните си
кадри...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=947&L=1394&F=T


Икономисти против ограничението на
плащанията в брой

 Недоволство сред икономисти и
финансисти създаде законопроектът за
значително намаляване на прага за
плащания в брой, разписано в приетите на
I-во четене от парламента промени в ДОПК.
Предвидено е от 1 август 2017 г
ограничението да стигне 5000 лв., от 1
януари догодина да спадне до 3000 лв., а от 1
януари 2019 г. да стигне 1000 лв.
 
Към момента намя яснота дали текстът ще
мине и на II-ро четене.
 
Финансистът Любомир Дацов изразява
следното мнение за ограничението:
"Практиката показва, че тези...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=947&L=1395&F=T


Доверието в мениджъра има силата да
мотивира 

Доверието е мотивиращ фактор. Ако някой
счита, че ръководителят мъ не е човек, на
когото може да се има доверие, няма да
бъде мотивиран да работи с него.

Ето защо трябва да се уверите, че се
държите със служителите си по начин,
който им вдъхва доверие. Ключът към
доверието е в почтеността. Можете да
докажете почтеността си в мениджърските
си отношения, в професионален план, в
общуването и при личностните прояви...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=947&L=1396&F=T 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=947
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170629/f475c26a/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list