[Pkg-fonts-devel] Издаване на протоколи за ВОП и начисляване на...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Fri May 19 00:00:05 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=901&L=10&N=925


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин БизнесИздаване на протоколи за ВОП и
начисляване на ДДС при безвъзмездно
получаване на мостри

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС,
получава безвъзмездно мостри /рекламни
пана/ от доставчик от страна членка на ЕС,
също регистриран по ЗДДС. За рекламните
пана е издадена фактура с количества и
единична цена на артикулите и съответно
обща стойност на фактурата. Фактурата
няма да се плаща на доставчика, като в
самия документ е уточнено безплатен
трансфер. От гледна точка на ЗДДС
издаваме ли протоколи за ВОП?
Начисляваме ли ДДС и върху каква
стойност, ако е необходимо?

Отговор: Според чл. 2 от ЗДДС с данък върху
добавената стойност се облагат:
2. всяко възмездно вътреобщностно
придобиване с място на изпълнение на
територията на страната, извършено от
регистрирано по този закон лице или от
лице, за което е възникнало задължение за
регистрация;
3. всяко възмездно вътреобщностно
придобиване на нови превозни средства с
място на изпълнение на територията на
страната...

Пълното решение на този и много други
счетоводни и данъчни казуси четете в
ръководстовото 50 нюанса счетоводство.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=901&L=1326&F=T 


Как да процедирате с проблемните
служители, за да успеете да ги
мотивирате? 

Имате ли сред служителите си някои, които
създават проблеми, въпреки че са
мотивирани? Имате възможността да
използвате потенциала им.

Процедирайте по различен начин, в
зависимост от специфичното им
поведение.
 
Неточният служител
 
Сутрин идва винаги с 10 минути закъснение
и удължава почивките си през деня.  И при
плаващо работно време, веднага ще се
забележи, че не спазва никакви срокове.
Най-често поведението на неточния
служител не е злонамерено. Често той
поема много работа или задълбочен в
интересни теми и не си дава сметка кога
минава времето...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=901&L=1327&F=T


НАП с подсещане за закъснелите платци да
заплатят декларираните си данъци 

 НАП стартира кампания по напомняне на
физическите лица, все още незаплатили
декларираните от тях данъци върху
доходите, че срокът за това изтече.
Приходната агенция уведомява клиентите
си за техните просрочени задължения
посредством унифицирано електронно
съобщение. 
 
Срокът за подаване на декларациите на
физическите лица изтече на 2 май. В същия
този срок лицата следваше да платят и
дължимия данък, който са декларирали...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=901&L=1328&F=T


5 урока, които ще научите от грешките си в
управлението на бизнеса

Грешките в бизнеса са онова, което
всъщност помага на фирми и предприемачи
да израстват. Колкото по-млади и неопитни
сте, когато стартирате, толкова по-голям
е рискът да допуснете множество такива.
Те обаче ще Ви представят знанията и
опита, който Ви е необходим, за да
успеете.
 
Ето какво можете да научите от
пропуските в управлението на бизнеса си:
 
1. Игнорирайте средностатистическото
мислене.
 
Не се стремите към средностатистически
успех, нали? Затова не можете да си
позволите да слушате мненията, които
слушат всички, нито да се доверявате на
общоприетите техники. Направете всичко
възможно да се отличите, ако искате да
изпъкнете сред морето от фирми и
предприемачи...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=901&L=1329&F=T


АЗ със спешни мерки в подкрепа на
работодателите в туризма 

 Агенцията по заетостта (АЗ) предприема
спешни мерки поради настъпването на
активния туристически сезон, за да
улесни работодателите при назначаването
на работници, които са граждани на трети
страни, в районите по Черноморието, чийто
туризъм е най-развит.
 
От понеделник, 22 май, работодателите,
които имат желание да наемат подобни
работници за случаите на сезонна заетост
до 90 дни, ще имат възможност да подават
документите си направо в офисите на
Регионалните служби по заетостта в
Бургас и Варна, а не както бе до момента -
да правят това единствено в АЗ в София...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=901&L=1330&F=T 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=901
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170519/05274566/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list