[Pkg-fonts-devel] По-дълъг стаж ще се изисква за обезщетение за...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Nov 2 22:00:11 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1058&L=10&N=1065


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Без повече трудности в работата с Excel! Със
CD Ръководство за работа с Excel!

Вземете го тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1058&L=1554&F=T


НАП утвърди ред и формат за подаване на
отчети по държави от членове на
многонационални групи фирми 

НАП публикува Заповед на изпълнителния
директор на агенцията, която определя
реда и формата, съобразно които става
подаването на отчети по държави по чл. 143ф
от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс от членовете на многонационални
групи предприятия, а също и на
уведомления по чл. 143ш от кодекса.

Приходната агенция припомня, че отчети
по държави съгласно чл. 143ф от ДОПК
подават:
- крайна фирма майка, явяваща се местно
лице за данъчни цели у нас, в случай че
общата сума на приходите на
многонационалната група предприятия
според ГФО на консолидирана основа е
по-висока от 100 000 000...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1058&L=1555&F=T


По-дълъг стаж ще се изисква за
обезщетение за безработица 

Изменения в законодателството,
предвидени с проектобюджета на ДОО,
носят нови ограничения при
обезщетението за безработица. Промените,
приети в началото на седмицата, вече
подлежат на обсъждане в парламентарните
комисии.
 
Едно от ограниченията, което бе
оповестено още преди самият
проектобюджет да се обсъди в надзорния
съвет на НОИ и което се запазва във
внесения в парламента вариант, е, че за да
получава обезщетение за...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1058&L=1556&F=T4 неща, които всички страхотни шефове
вършат 

За да имате мотивиран и ангажиран екип,
трябва да сте мотивиращ и ангажиращ шеф.
 
Разбира се, за да станете такъв, следва да
сте наясно какви качества ще Ви направят
силен ръководител. Ето и 4 от тях:
 
1. Съвместна работа и съдействие с екипа.
 
Добрият шеф се труди на равна нога с
хората си. Това му позволява да познава
работата им, да е наясно с нуждите им и да
им осигури всички условия, необходими за
това те да показват най-доброто от себе
си...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1058&L=1557&F=TИмате ненужни използваеми вещи?
Започнете онлайн бизнес с продажбата им!

Вгледайте се в магазините за
употребявани дрехи. Доста са популярни,
нали? Именно тази им популярност показва,
че търговията със стоки втора употреба
има висок потенциал. Така че, ако Вие
самите имате стари вещи и/или искате да
се занимавате с продажбата на подобни,
идеята съвсем не е лоша. Особено ако
бизнесът Ви ще бъде онлайн, където няма
да се налага да плащате за наем на
магазин. 
 
Как да го направите? 
 
1. Бъдете максимално откровени. 
 
Колкото по-ясно посочите в какво
състояние са стоките, толкова по-добра
репутация ще изградите...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1058&L=1558&F=T 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1058
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20171102/3f30f38c/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list