[Pkg-fonts-devel] Деклариране в система Интрастат на...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Nov 9 22:00:10 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1059&L=10&N=1066


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Деклариране в система Интрастат на
покупка на стоки от нерегистриран по
ЗДДС доставчик от ЕС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС в
България, закупува стоки от доставчик от
ЕС, който не е регистриран по ЗДДС.
Подлежи ли на деклариране движението на
стоки в система Интрастат?

Отговор: Съгласно чл. 7 от Закона за
статистика на вътреобщностната търговия
със стоки задължени лица за подаване на
декларации по системата "Интрастат" -
Интрастат оператори, са лицата,
регистрирани по Закона за данък върху
добавената стойност, които осъществяват
вътрешнообщностна търговия със...

Пълния отговор четете в Лабиринтът ДДС -
изход от заплетените казуси.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1059&L=743&F=T


Да работите ли за някого или да работите
за себе си?

Едно от най-трудните за взимане решения в
света на бизнеса е дали да изоставите
стабилната си работа, за да стартирате.
Да продължите ли да се трудите за някого
или да започнете да го правите за себе
си.

За да улесните решението си, преди да сте
напуснали работа, задайте си тези 4
въпроса, чийто отговори ще Ви донесат
яснота...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1059&L=1559&F=T


Измененията в няколко данъчни закона
минаха на първо четене 

 Измененията в няколко данъчни закона,
предложени от правителството проект за
промени в ЗДДС, минаха на I-во четене в
Парламента.
 
Сред големия брой промени се нарежда и
понижаването на прага за разплащанията в
брой от 10 на 5 хил. лв., отпадането на
отстъпката за физическите лица (ФЛ) при
подаване на ГДД по Интернет...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1059&L=1560&F=T


5 навика, които ще Ви помогнат да останете
фокусирани, дори като се стъмва рано

Естествената слънчева светлина е едно от
най-хубавите неща, на които можете да се
радвате в офиса. Защото е много
по-здравословна и много по-приятна от
изкуствената.
 
През зимата обаче това няма как да се
случи - стъмва се рано. Ако това е една от
причините в края на работния ден да сте
демотивирани и продуктивността Ви да е
значително по-ниска, вижте какво можете
да направите...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1059&L=1561&F=T


Старт на нова мярка за насърчаване на
мобилността на незаетите лица

 Агенцията по заетостта (АЗ) започна нова
мярка, посредством която се насърчава
мобилността на безработните. Бюрата по
труда в страната вече приемат заявления
за получаване на средства за покриване
на разходи за наем, такса за ясла или
детска градина и Интернет услуги.
 
От тази помощ могат да се възползват
безработни, насочени към работно място и
сменящи адреса си, с оглед да се трудят на
повече от 50 км от дома си. Финансовите
средствата се отпускат за максимален
срок от 12 месеца, като размерът им за 2017 г.
е до 200 лв. на месец...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1059&L=1562&F=T 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1059
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20171109/93ff50d4/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list