[Pkg-fonts-devel] Продължаване на трудов договор като постоянен на...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Oct 26 22:40:06 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1057&L=10&N=1064


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес

Продължаване на трудов договор като
постоянен на основание чл. 119 от КТ

Въпрос: Може ли трудов договор на
основание чл. 119 във връзка с чл. 118, ал. 1 от
КТ и чл. 68, ал. 4 от КТ, който изтича на
31.09.2017 г., да бъде продължен като
постоянен трудов договор? 

Отговор: Длъжностите, които се заемат с
конкурс, се определят в закон, в акт на
Министерския съвет, на министър или
ръководител на друго ведомство или от
работодателя, според чл. 90, ал. 1 КТ.
Конкурс може да се провежда за заемане на
всяка длъжност, освен за длъжност, за
която е предвидено да се...

Пълния отговор четете в Книга за
счетоводителя - зелена светлина на
правилното процедиране.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1057&L=1549&F=TЛекарска комисия ще следи за издаването
на фалшиви болнични

 Премиерът Борисов посочи, че ще се
направи последен опит да осигури
"контрол върху контрола" върху
издаването на фалшиви болнични
посредством създаването на
специализирана лекарска комисия, която
прави проверки на болничните.
 
Тази идея идва след като в
проектобюджета на ДОО се направи опит
обезщетението за първите 3 дни от
болничния...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1057&L=1550&F=T


Декларацията за дължими данъци за 3-тото
тримесечие на 2017-та се подава до 31
октомври 

Приходната агенция уведомява по имейл,
че всяка фирма и всяко самоосигуряващо
се лице (СОЛ), изплащащи на физически лица
(ФЛ) доходи вън от тези по трудов договор
и имащи задължение да удържат данък,
следва да подадат декларация за дължими
данъци.

Подаването на тази декларацията, а
именно по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201,
ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1057&L=1551&F=TКак да ръководите хора, които са по-умни
от Вас

Не всеки умее да ръководи персонал. Още
по-малко ако този персонал, е по-умен от
него.
 
Проблемът, пред който се изправяте, ако
сте в тази ситуация, е как да убедите
хора, по-интелигентни от Вас, да Ви
слушат.
 
За да го постигнете, следвайте тези
няколко стъпки:
 
1. Потърсете съвет.
 
Ако срещате затруднения в работата си, не
се страхувайте да потърсите
съдействието на специалисти,
консултанти, ментори, хора с опит...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1057&L=1552&F=T4 стъпки към полезния бизнес план

Не, бизнес план не Ви е нужен само и
единствено ако Ви трябва кредит или
инвеститор.

Всъщност, дори и вече да имате капитал, е
важно да стартирате подготвени за това,
което Ви очаква. А бизнес планът Ви
осигурява именно такава подготовка,
защото Ви кара да обмислите
предварително много от важните бизнес
детайли.
 
За да Ви бъде максимално полезен той,
обаче, следвайте тези няколко стъпки...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1057&L=1553&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1057
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20171026/2f36f263/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list