[Pkg-fonts-devel] 1 наръчник до 0 счетоводни и ТРЗ глоби

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Wed Sep 13 23:30:13 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1024&L=10&N=1037


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ

Здравейте, 

 
Ставали сме свидетели на тази ситуация
много пъти:


Ваш колега счетоводител или ТРЗ се
изправя пред сложен казус.


Ето само няколко подобни примера:

➤ Начисляване на ДДС за услуга,
извършена за фирма от ЕС
➤ Доставки и извършване на продажби в
безмитен склад в Гърция
➤ Несътоветствие между получено
финансиране за ДМА и процентно начислена
амортизация
➤ Фактура за престой в хотел в ЕС с
начислено ДДС
➤ Освобождаване по време на болничен за
лице със срочен трудов договор
➤ Отказ за връщане на работа на лице след
майчинство в преместено предприятиe
➤ Сключване на срочен трудов договор по
чл. 68, ал. 1, т. 2
➤ Право на работодател да превежда
възнагражденията на работниците в
избрана от него банка


Още примери вижте тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1024&L=1501&F=T
 

Не е сигурен как да постъпи, за да не
сбърка и да не си навлече глоба. Обръща се
към нашите експерти за съвет.

 
Те се запознават със ситуацията и му
дават решението й. Същото решение, което
и самите експерти биха приложили, ако
бяха на мястото на Вашия колега с казуса.

 

В резултат на това той:

✔решава казуса законосъобразно
✔спестява си грешки и глоби
✔спокоен е, че е процедирал правилно и не
го очакват санкции.

 
Вместо и Вие да изпадате в такава
ситуация, можете да си осигурите и
счетоводни, и ТРЗ решения, с чиято помощ
да:

✔процедирате законосъобразно
✔си спестите грешки и глоби
✔работите спокойно и без стрес.

 
Къде ще откриете тези решения? В Шифърът
на счетоводните експерти! Бестселърът,
който е помогнал на над 500 Ваши колеги да
се справят със сложните ситуации от
практиката си правилно.
 

Поръчайте го още сега тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1024&L=1501&F=T

 	
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК
	 


To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1024
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170913/31025322/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list