[Pkg-fonts-devel] КТ - актуален към 1 септемрви + 9 ТРЗ...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Mon Sep 18 00:30:07 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1032&L=10&N=1044


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Пълният и актуален към септември 2017
Кодекс на труда!

Можете да го имат със Сборник Трудово
право!

+ 9 ТРЗ наредби включително
актуализираните след промените:
Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и
реда за изпращане на уведомлението по чл.
62, ал. 5 от КТ
Наредба за работното време, почивките и
отпуските

Поръчайте тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1032&L=1511&F=T


И не забравяйте! Със Сборник Трудово
право - КТ 2017 + 9 ТРЗ наредби ще:
правите справки в КТ и наредбитe винаги
при нужда
сте сигурни, че ползвате актуалните
нормативни документи
сте спокойни, че работите съгласно
последните промени и не влизате в
нарушение

Не се колебайте! Поръчайте Сборник
Трудово право с актуалния към 1 септември
КТ тук >>>

http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1032&L=1511&F=T

 	
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК
	 


To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1032
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170918/54057f91/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list