[Pkg-fonts-devel] Зелен светофар за Вашата счетоводна и ТРЗ практика

Club Schetovodstvo news at portal.prakticheskireshenia.com
Wed Sep 27 02:00:07 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1043&L=10&N=1055

⚬ Трудови правоотношения


⚬ Осигуровки


⚬ Счетоводство


⚬ Данъци


<< Минете на "зелено" в практиката си >>

zelena-svetlina.jpg

Вземете решенията на най-актуалните
казуси, с които се сблъскаха Вашите
колеги през последните месеци!


Независимо дали търсите:


→ проверка точността на взето вече
решение


→ насоки на кои законови текстове следва
да се позовете

http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1043&L=1525&F=T
→ или нямате време за колебания и Ви е
нужен готов отговор още днес на сутиация
от собствената Ви практика


Ще ги намерите в Книга за счетоводителя -
зелена светлина на правилното
процедиране


Вижте повече тук >>


kniga-na-schetovoditelq.png


⚬ Отписване на несъбираеми вземания и
задължения с изтекъл давностен срок
⚬ Включване в справка по чл. 92 от ЗДДС на
фактури за авансово плащане
⚬ Корекция на ползван данъчен кредит при
продажба на ДМА преди 5 години от
придобиването им
⚬ Фактуриране без ДДС от превозвачи за
спедиторска фирма с услуги в Европа
⚬ Продажба на ДМА на служител. Доставка
към свързано лице
⚬ Промяна в кода на подаване на
осигуровките на работниците на
декларация обр. 6
⚬ Договор за допълнителен труд по чл. 114
от КТ за лице с 12-часов работен ден
⚬ Подаване на годишна декларация от
самоосигуряващо се лице, осигуряващо се
в ЕООД
⚬ Осигурителен стаж при оформяне на УП-3
⚬ Командироване на работници за
ремонтни работи в Германия
⚬ Намаляване на голяма касова наличност
за фирма със затихващи функции (пълен
отговор по този казус може да прочетете
ТУК)

http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1043&L=1525&F=T

Това са само част от включените в
изданието въпроси. Ако и във Вашата
практика възникват подобни ситуации - не
се колебайте, осигурете си готовите
отговори на бюрото пред Вас!
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1043&L=1525&F=T


Поръчайте тук >>
To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1043
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170927/1f459f98/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list