[Pkg-fonts-devel] Осчетоводяване на апортна вноска от...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Sep 28 22:40:06 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1046&L=10&N=1057


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бизнес Бюлетин


Осчетоводяване на апортна вноска от
физически лица към ООД

Въпрос: Двама съдружници на ООД
прехвърлят земя /от физическите лица/ на
ООД. Имат издадено удостоверение от
Агенцията по вписванията за направената
непарична вноска /апорт/. Как да се
осчетоводи апортната вноска, като се
увеличи и капиталът на дружеството?

Отговор: Търговският закон (ТЗ) урежда
начина на извършване на непарични вноски
(апорт) в капитала на търговските
дружества. Непаричната вноска се оценява
от три независими вещи лица, посочени от
длъжностното лице по регистрацията към
Агенцията по вписванията. Заключението
на вещите лица трябва да съдържа пълно
описание на...

Пълния отговор четете в Книга за
счетоводителя - зелена светлина на
правилното процедиране.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1528&F=T


4 умения, които работодателите не искат
да виждат в CV-то Ви

Автобиографията е първото, което
работодателят вижда от Вас. Това е
стъпката, на която трябва да
предизвикате интереса му, за да Ви покани
на интервю.

Ето защо е необходимо внимателно да
прецените от какво се интересува
работодателят и какво търси да прочете в
документите Ви, за да Ви припознае като
подходящ кандидат...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1529&F=T


Клас прослужено време нарушава
Конституцията, смята председателят на
БСК

Добавката за клас прослужено време е в
нарушение на Конституцията, заяви
изпълнителният председател на БСК
Божидар Данев. По негови думи в
Конституцията е записано, че
възнаграждението се определя съгласно
извършената работа, а не опита или
възрастта.
 
Същевременно Пламен Димитров от КНСБ
коментира, че това не е вярно, тъй като
добавките за клас се определят със закон,
поради което са законни. По думите на
Димитров проблемът, че младите у нас са
дискриминирани на пазара на труда, е
измислен...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1530&F=T


4 общи качества на успешните
предприемачи

Изграждането и управлението на успешен
бизнес зависи от човека, който го
изгражда и управлява. Не е достатъчно той
да има знания и умения, необходимо е да
има нужните качества. Какви са обаче те?
Какви позитивни страни се оказват общи
между предприемачите с успешен бизнес?
 
1. Вътрешен устрем.
 
След като изберат с какво искат да се
занимават, успешните предприемачи се
заемат. Те се втурват в работа без да
отлагат и откриват начини да се
самомотивират, за да продължават с
усиления труд...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1046&L=1531&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1046
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170928/81f392a6/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list