[Pkg-fonts-devel] Тълковен речник на финансово...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Feb 8 22:00:06 UTC 2018


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1073&L=10&N=1080


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин БизнесТълковен речник на
финансово-счетоводните понятия

Дефинициите на над 400 термина от:
✔счетоводството 
✔банковото дело 
✔финансите 
✔застраховането 
✔търговията,
събрани в 1 луксозно издание!

+ Богат набор от примери, с които
приложението на всеки термин ще Ви бъде в
пъти по-ясно!

Вземете го тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1073&L=1336&F=TПлащане на данъци и осигуровки - без
такси през ПОС терминал

Дължимите данъци и осигурителни вноски,
както и задълженията към други
институции, събирани от НАП, вече могат
да се превеждат без такси от лицата,
разполагащи с банкова карта. 

Това става по 2 начина...

Вижте повече тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1073&L=1609&F=T2 пропуска в мерките срещу забавените
заплати - коригирани от парламента 

С изменения в Закона за пазарите на
финансовите инструменти депутатите
поправиха 2 свои пропуска мерките, които
следваше позволят на работници и
служители от фалирали фирми да се
възползват от фонда за гарантирани
вземания...

Вижте повече тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1073&L=1610&F=TНезабравимо преживяване за клиентите
без тежест за фирмения бюджет? Възможно
е!

За да се върне при Вас един клиент, не е
достатъчно да имате добър продукт на
изгодна цена. Защото конкурентите Ви
също имат такива продукти.

Важно е да накарате клиентите си да се
чувстват добре, докато изпълняват всички
стъпки по закупуването на Вашите стоки.
Иначе казано - да им осигурите
незабравимо преживяване, за да се върнат
за още.
 
Как да го направите обаче, без вложение
на значителни средства? Ето няколко
съвета...

Вижте повече тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1073&L=1611&F=T


ЗА увеличаване на командировъчни пари на
поне 40 евро на ден за международни
шофьори

Актуализация на дневната ставка от 27 и 21
евро за командировъчни пари на 40 евро,
определени в Приложение № 3 , от НАРЕДБА
ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА. Сумите в
приложение № 3 са определени преди почти
20 години, инфлацията на годишна база за
този период трябва да се вземе под
внимание при определянето на нови ставки
за дневни пари. 

Освен това ще се избегне порочната
практика на работодателите да обещават
по-големи суми, но при трудовоправни
спорове да твърдят, че сумата на ден е 27
евро, което ще гарантира на работника
поне сума от 1200 евро на месец за
командировака, а действително средно за
бранша командировките са между 45 и 65
евро.

Подпишете петицията тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1073&L=1612&F=T

 

Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1073
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180208/4bafeee8/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list