[Pkg-fonts-devel] Семинар Новите правила за защита на личните данни

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Feb 22 22:01:17 UTC 2018


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1075&L=10&N=1082


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Изчистете всички неясноти по новите
правила за защита на личните данни!

Вместо да се тревожите, че няма да се
справите с въвеждането на правилата и Ви
очакват глоби...

Участвайте на семинар Новите правила за
защита на личните данни - регламент EU
2016/679 - GDPR и:
✓ научете всичко, което Ви касае
✓ задайте своите въпроси
✓ осъдете със своите колеги и с експерта
всичко, което Ви вълнува и притеснява

Кликнете тук, за да изберете място и дата
за участие и да запазите своето място на
семинара >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1075&L=1617&F=T
Длъжници на НАП с електронни съобщения
за образувано изпълнително дело

Длъжниците на НАП, декларирали свой
валиден имейл, ще получават електронно
съобщение за вече образувано по реда на
ДОПК изпълнително дело за неизплатени в
законоустановения срок публични
задължения.

Съобщението ще се изпраща в следващия
ден след деня на образуване на делото.
Така НАП цели да осигури по-голяма
информираност и да стимулира за
доброволното изпълнение на
задълженията...

Подпишете петицията тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1075&L=1618&F=TМайкъл Дел и 10 цитата за следването на
мечтите, усилената работа и още

Има много какво да научите от един от
най-големите предприемачи в
компютърната индустрия и основател на Dell
Майкъл Дел.

Той основава компанията, докато живее в
общежитията на Тексаския университет. И
не му отнема много да я превърне в
успешно начинание...

Подпишете петицията тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1075&L=1619&F=TМинимум доход, неподлежащ на запориране
от ЧСИ 

Въпрос: Лице получава социална пенсия
след експертно решение на ТЕЛК.
Направили са запор на цялата му пенсия,
удържали са цялата сума, която е била по
картата – 210 лв. Включително и коледните
надбавки от 40 лв. Роднина му превежда 200
лв. по същата сметка, тази сума също е
удържана от частен съдебен изпълнител по
сведение от банката. Има ли някакъв
минимум, който все пак не може да бъде
запориран, и къде лицето могло да се
обърне за помощ? 

Отговор: Съгласно влезлите в сила от
01.11.2017 г., обнародвани в ДВ бр. 86 от 2017 г.,
промени в  чл. 446 и новия чл. 446а от
Гражданско процесуалния кодекс,
изпълнението по запорно съобщение...

Пълния отговор четете безплатно в Портал
ТРЗ Нормативи след регистрация.

Подпишете петицията тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1075&L=1620&F=T
За затягане на контрола при регистрация
и пререгистрация на фирми

За по-строг контрол и проверки преди
регистрация на нови фирми, както и при
промяна на данни за вече регистрирани
такива.

Не може всеки решил да се възползва от
данъчни и административни облекчения
без да има право! Не може да се бяга от
отговорност и да не се плащат
задълженията към държавата!
Винаги ще има "вратички" в закона, но нека
ги сведем до минимум.

Подпишете петицията тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1075&L=1604&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1075
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180222/fbae41c2/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list