[Pkg-fonts-devel] Семинар Земеделско счетоводство

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Jan 11 22:00:06 UTC 2018


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1066&L=10&N=1073
НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯБюлетин БизнесСпециално за счетоводителите в
земеделието!

Семинар "Счетоводно отчитане и данъчно
облагане в земеделието. Годишно
приключване на 2017 г.. Промени в ЗДДС, ЗКПО
и ЗДДФЛ, касаещи ЗП"

17 януари, Сана Спа хотел, Хисаря

С лектор Димитър Йорданов, регистриран
одитор, водещ експерт в областта на
счетоводство на земеделието.

Към пълната програма и форма за
записване тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1066&L=1589&F=T


Декларациии с баркод - за доходи на ФЛ и
за корпоративни данъци

НАП публикува формуляр на данъчената
декларация за облагане на доходите на
физическите лица (ФЛ) с баркод, която
автоматично изчислява дължимия данък
след попълване на данните за получените
доходи, внесените осигурителни вноски,
ползваните облекчения.

Декларациите изтеглете тук >>>
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1066&L=1590&F=TСреден осигурителен доход за ноември 2017
г.

 НОИ обяви размера на средния
осигурителен доход за ноември 2017.
Неговата стойност е 851,25 лв.
 
За периода от 01 декември 2016 г. до 30
ноември 2017 г. средномесечният
осигурителен доход за страната е 815,96
лв...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1066&L=1591&F=T5 задачи, които да делегирате

Като предприемач Вие се нуждаете от
достатъчно свободно време, което да
отделите на действително важните за
бизнеса Ви дейности. Планиране,
стратегиране, анализиране на
резултатите, лидерство, изграждане и
поддържане на пaртньорства... Всички те са
времеемки.

Как тогава да освободите достатъчно
време, за да се справяте с тях? Като
делегирате онези задачи, с които и друг
би се справил добре вместо Вас...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1066&L=1592&F=T


4 мисли, когато напуснете работа, за която
Ви е грижа 

Понякога, за да получим нещо повече от
кариерата си, се налага да напуснем
работа, която ни е допадала, дори и да не е
била съвсем това, което искаме.
 
Възможно е при това да чувствате
известна вина, което е нормално. Освен
нея е съвсем нормално още да Ви минат
през ума и следните няколко мисли:
 
1. "Може би направих грешка, че напуснах."
 
Вие излизате от познатата, сравнително
сигурна среда, за да влезете в нова и
неизвестна...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1066&L=1593&F=T


 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1066
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180111/a755613b/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list