[Pkg-fonts-devel] Длъжен ли е ЗП да внася осигуровки като...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Jan 25 22:00:05 UTC 2018


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1071&L=10&N=1078


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин Бизнес


Длъжен ли е ЗП да внася осигуровки като
такъв, ако е и СОЛ

Въпрос: Едноличен търговец се осигурява
през 2018 г. на 510 лв за всички осигурителни
случаи като самоосигуряващо се лице.
Същият е регистриран като земеделски
производител като физическо лице.
Задължен ли е да се осигурява и като
земеделски производител?

Отговор: Съгласно чл. 2, ал.3 от Наредбата
за общественото осигуряване на
самоосигуряващите се лица, българските
граждани на работа в чужбина и морските
лица, лицата, регистрирани като
земеделски стопани или...

Пълния отговор четете в Счетоводство и
осигуряване за земеделски
производители.

Вижте още тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1071&L=1544&F=TИзтича срокът за отстъпка при
деклариране на доходи онлайн

НАП стартира разпращане на електронни
писма за уведомяване за променения ред
за ползване на отстъпката при подаване
на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Имейли ще получат лицата, електронен
адрес пред НАП и подали декларации за
облагане на доходи през 2017 г...

Вижте още тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1071&L=1601&F=T3 неща, които служителите искат, но не Ви
казват

Заплатата е важна, но съвсем не е
единственото, от което зависи
мотивацията на служителите Ви.

Какво обаче искат кадрите Ви, освен добро
заплащане? Има 3 важни неща, които много
работодатели пренебрегват, с което
пречат на мотивацията и високата
продуктивност на персонала...

Вижте още тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1071&L=1602&F=TПромени в Наредба Н-8 за подаване и
съхранение на данни от работодателите

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „над 18-годишна“ се
заменят с „от 18- до 22-годишна“.
2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5 и 6“ се
заменят с „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5, 6, 9 и 10“.
3. В ал. 15 думите „декларация образец № 1
и“ се заличават.

§ 2. В чл. 3а след думите „на хартиен
носител“ се добавя „или по електронен
път чрез използване на квалифициран
електронен подпис на подателя,“...

Вижте още тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1071&L=1603&F=T


За затягане на контрола при регистрация
и пререгистрация на фирми


За по-строг контрол и проверки преди
регистрация на нови фирми, както и при
промяна на данни за вече регистрирани
такива.

Не може всеки решил да се възползва от
данъчни и административни облекчения
без да има право! Не може да се бяга от
отговорност и да не се плащат
задълженията към държавата!

Винаги ще има "вратички" в закона, но нека
ги сведем до минимум.

Подпишете петицията тук:
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1071&L=1604&F=T

 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1071
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20180125/26557b8a/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list