<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
  </head>
  <body style="font-family: Times New Roman">
    <p style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 24pt">THƯ NGỎ</span></b></p>
    <p style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 24pt"> </span></b></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><u><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Kính gửi:</span></u></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> <span style="mso-spacerun: yes"> </span>Quý Công Ty</span></b></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">“…</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ trong lĩnh vực </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: red; font-size: 12pt">GIAO</span></b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> uy tín </span></i><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">–<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red"> </span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: red; font-size: 12pt">NHẬN</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> <i style="mso-bidi-font-style: normal">niềm tin</i>…<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Tân Sơn Nhất Express</b> là nhà cung cấp dịch vụ <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red">giao nhận</span></b> đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biên trực tiếp <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red">“Nhanh chóng - An toàn - Hiệu quả”</span></b> hàng đầu tại Việt Nam. </span></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><u style="text-underline: double"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Chúng tôi khẳng định:</span></u></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><img alt="*" src="cid:2350123" width="15" height="15" /><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">     </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: red; font-size: 13pt">Thời gian vận chuyển nhanh số 1</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> ngành vận chuyển hàng không.</span></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><img alt="*" src="cid:2350123" width="15" height="15" /><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">     </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: red; font-size: 13pt">An toàn</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red">tuyệt đối 100%</span></b>, <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red">cam kết bồi thường </span></b>nếu xảy ra mất mát,(có hợp đồng).</span></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><img alt="*" src="cid:2350123" width="15" height="15" /><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">     </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: red; font-size: 13pt">Chi phí vận chuyển ưu đãi</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">, cạnh tranh so với toàn ngành.</span></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><u><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Đặc biệt:</span></u></i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> </span></i><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Tân Sơn Nhất express</span></b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> đảm bảo vận chuyển <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red">thành công</span></b> an toàn các loại hàng <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red">đặc biệt</span></b>, hàng dễ hư hỏng, hóa chất, hàng hóa nguy hiểm…</span></i></p>
    <p style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Nhằm phục vụ <span style="mso-spacerun: yes"> </span>nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng,</span></i><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> Tân Sơn Nhất Express</span></b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> <span style="mso-spacerun: yes"> </span>thiết lập mạng lưới giao nhận chuyên nghiệp đến tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc, vùng sâu vùng xa, hải đảo…với hệ thống vận chuyển đa phương tiện: đường bộ, đường sắt, đường thủy … và <span style="mso-spacerun: yes"> </span>đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, trách nhiêm, đáp ứng<span style="mso-spacerun: yes">  </span>mọi nhu cầu về vận chuyển của quý khách!</span></i></p>
    <p style="line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ:</span></i></p>
    <div style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1pt; mso-element: para-border-div; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
      <p style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0in 4.0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Văn phòng đại diện</span></i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">: A11 Bạch Đằng – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh</span></i></p>
      <p style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0in 4.0pt" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span>Tel: 08.35472674</span></i></p>
      <p style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0in 4.0pt" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt">Hotline: 0909 292 402<span style="mso-spacerun: yes">                                         </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>- Email: <span style="mso-spacerun: yes"> </span>it.hongkhanh@gmail.com</span></i></p>
    </div>
    <p style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><u style="text-underline: double"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c00000; font-size: 13pt"><span style="text-decoration: none"> </span></span></u></i></b></p>
    <p style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><u style="text-underline: double"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c00000; font-size: 13pt"><span style="text-decoration: none"> </span></span></u></i></b></p>
    <p style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><strong><i style="mso-bidi-font-style: normal"><u style="text-underline: dot-dash"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c00000; font-size: 13pt">Hãy gọi: 0909 292 402<span style="mso-spacerun: yes">              </span></span></u></i><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><font face="Cambria"><span style="mso-spacerun: yes">   </span>“ Chúng tôi có m</font></span></span><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt">ặ</span></span><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><font face="Cambria">t trên t</font></span></span><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: VI" lang="VI">ừ</span></span><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><font face="Cambria">ng cây s</font></span></span><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt">ố</span></span><span class="Heading1Char"><span style="line-height: 150%; color: #548dd4; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><font face="Cambria">!”</font></span></span></strong><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 13pt"> </span></p>
  </body>
</html>