<div dir="ltr"><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px">Ten komunikat jest z Polski Webmail Service, nasz system bezpieczeństwa bazy danych wykrył jakieś wirusy na koncie e-mail. Aby chronić swoje konto, musimy zainstalować nowe 2013 antyspamowe i antywirusowe oprogramowanie i zwiększyć przestrzeń przechowywania w skrzynce pocztowej. Ponadto, będziemy usunięcie wszystkich starych i nieużywanych kont e-mail, które nie są bardziej aktywne, aby umożliwić stworzenie przestrzeni dla użytkowników nowych kont, aby zweryfikować konto aktywne, musisz potwierdzić swoje konto aktywne, klikając na poniższy link i wypełnić swoje dane, jak prawidłowo pojawi się na stronie.</p>
<p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px"><br></p><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px">
Aby potwierdzić swoje konto aktywne, jesteś wymagają aktualizacji i ponownie potwierdzić swoje dane konta e-mail, klikając ten link <span id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_14" style="font-weight:bold"><a href="http://poland-webmail.webs.com/">http://poland-webmail.webs.com/</a></span> i prawidłowo wypełnić swoje dane i naciśnij wyślij wiadomość. Niezastosowanie się do udziału w tym ćwiczeniu będzie świadczyć modernizacji konto nieaktywne.</p>
<p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px"><br></p><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px">
Dziękujemy za wyrozumiałość.</p><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px"><br></p><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px">
<br></p><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px"><br></p><p id="yui_3_13_0_ym1_6_1386966126789_9" style="padding:0px;margin:0.1em 0px;color:rgb(0,0,0);font-family:'times new roman','new york',times,serif;font-size:16px">
© 2013 Polska Poczta Central Europe, wszystkie prawa zastrzeżone.</p></div>

<br>
<div style="text-align:left;font-family:Times New Roman;color:blue"><div style="margin-left:40px"><font size="1">"
 PENAFIAN: E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya 
("Mesej") adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerima) yang
 termaklum di atas dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan kepada, membuat penilaian, mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin Mesej ini atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa selain daripada penerima(-penerima) yang termaklum di atas adalah dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti menghapuskan Mesej ini dengan segera dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Pendapat-pendapat, rumusan-rumusan, dan sebarang maklumat lain di dalam Mesej ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Malaya adalah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.<br></font></div><font size="1"><br><br></font><div style="margin-left:40px"><font size="1">DISCLAIMER: This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is intended only for the use of the recipient(s) named above and may contain confidential information. You are hereby notified that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination, distribution, printing or copying of this Message or any part thereof by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you have received this Message in error, you should delete this Message immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions and other information in this Message that do not relate to the official business of University of Malaya shall be understood as neither given nor endorsed by any of the forementioned. "<br></font></div></div>