<P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Kính gửi quí khách hàng,</P>
<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)">Unishipping</SPAN> là công ty đặt hàng từ Mỹ có trụ sở đặt tại Đà Nẵng và có văn phòng giao dịch tại HCM và HN.</DIV>
<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Chúng tôi xin gửi đến quí khách hàng thông tin <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)"><SPAN style="BACKGROUND: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)" class=il>SALE</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="BACKGROUND: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)" class=il>OFF</SPAN></SPAN> hàng ngày trên các website Mỹ.<BR></DIV>
<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Quí khách có nhu cầu <B>mua hàng từ mỹ, vận chuyển quà biếu người thân từ mỹ về <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)">vn</SPAN> , mua các loại hàng có sẵn của <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)">Unishipping</SPAN></B></DIV>
<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">xin vui lòng vào <B><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwzUnlZV05yTG1Ob1lXNXlaWFF1WTI5dEwzUnlZV05yWTJ4cFkyc3VZWE53UDFSb2NtVmhaRXRsZVQxMmQyeGhNMkpsTUd3bVlXMXdPMFZ0WVdsc1BWcElWalZaYlVaMldUSjBRVm95TVdoaFYzZDFXVEk1ZENaaGJYQTdkWEpzUFdGSVVqQmpSRzkyVEROa00yUjVOVEZpYld4NllVZHNkMk5IYkhWYWVUVXlZbWs0UFE9PQ==" target=_blank>www.<SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)">unishipping</SPAN>.<SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)">vn</SPAN></A></B> hoặc liên hệ hotline : <B>0511.628.1111</B> để biết thêm chi tiết.</DIV><FONT style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" face="comic sans ms, sans-serif">
<CENTER style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px" dir=ltr><BR></CENTER>
<CENTER style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px"><B style="FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12px">Hướng Dẫn Đặt Hàng :</B></CENTER></FONT><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN>
<CENTER style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=ltr class=gmail_quote>
<UL style="FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12px">
<DIV>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 1 : Vào Web Mỹ ở </SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"><B>bên dưới</B></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"><B> </B>chọn link món hàng ưa thích đang được <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)"><SPAN style="BACKGROUND: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)" class=il>SALE</SPAN></SPAN> <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)"><SPAN style="BACKGROUND: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)" class=il>OFF</SPAN></SPAN></SPAN></LI>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)"></SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 2 : Vào <A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwzUnlZV05yTG1Ob1lXNXlaWFF1WTI5dEwzUnlZV05yWTJ4cFkyc3VZWE53UDFSb2NtVmhaRXRsZVQxMmQyeGhNMkpsTUd3bVlXMXdPMFZ0WVdsc1BWcElWalZaYlVaMldUSjBRVm95TVdoaFYzZDFXVEk1ZENaaGJYQTdkWEpzUFdGSVVqQmpSRzkyVEROV2RXRllUbTloV0VKM1lWYzFia3h1V25WTWR6MDk=" target=_blank><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)">unishipping</SPAN>.<SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)">vn</SPAN></A> dán link hàng cần mua để yêu cầu báo giá</SPAN></LI>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 3 : Xác nhận chi phí và chuyển khoản đặt cọc</SPAN></LI>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 4 : Nhận hàng và thanh toán tiền còn lại > Enjoy it ^^ !</SPAN></LI></DIV></UL></CENTER><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px" align=center>                    <SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><IMG border=0 hspace=0 alt=unishipping align=middle src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Js-kIVSJTirhHUwwpz_Kll13q0-7Nmz_ceGj19rinuEBj_84w__MHC2DAZeqd_XJihcgqcEwm92VvBrzJJhc2rgv9co5kMXcDbUe8_kzlZLjQWee1IcBmHDRu3IqT4dRjMFe=s0-d-e1-ft#http://i1288.photobucket.com/albums/b482/unishipping68/cover3_zps6cae5735.jpg" width=452 height=182><BR></P></SPAN><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN>
<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=gmail_quote><BR><BR></DIV><U style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></U><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN>
<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=gmail_quote marginwidth="0" marginheight="0">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center height="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top align=middle>
<TABLE style="WIDTH: 600px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600>
<TBODY>
<TR style="BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 1px solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 1px solid">
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top align=middle>
<TABLE style="BACKGROUND-COLOR: white; COLOR: white" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 21px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; LETTER-SPACING: 1px; COLOR: rgb(178,178,178); PADDING-TOP: 10px" vAlign=top>FREE SHIPPING ON $50+</TD>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 20px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; COLOR: rgb(178,178,178); PADDING-TOP: 10px" vAlign=top width=275 align=right><A style="COLOR: rgb(178,178,178)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmRuZHZibXhwYm1VL2RGOXdZWEpoYlhNOVJVMUJTVXc5ZFc1cGMyaHBjSEJwYm1kMmJpVTBNR2R0WVdsc0xtTnZiU1pRUVZOVFYwOVNSRDFDT0dOVlQybEJRa2t5VFdoQ1ZHNUlSMFY1WXpOdVRVcGhPV1ZFUVhrPQ==" target=_blank>View it in your browser.</A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top align=middle>
<TABLE style="BACKGROUND-COLOR: white" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600>
<TBODY>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top align=middle><A style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWm1NakU9" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/DJmbwWqz8g5MdNxneap2JnJHBSx-FcExGuF2YQVXEtE7vjgYLMwqCSQe56Du3DvphRB9gZkO880ITQvQzk28AgiY-jmrYP4xjv896hQBklg=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140508_F21US_logo.jpg"></A></TD></TR>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; PADDING-TOP: 0px" align=middle><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlkyNXRZV2x1" target=_blank><IMG style="TEXT-ALIGN: center" border=0 alt="Last minute gifts for Dad. Take 20% off one regular priced 21MEN item. Print and Bring the coupon." src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/U46BuTUgXwiLK4eK0hLgmX4Ef6tHFyhXGgXf_VWBS_zex3RQ4rRjmKeZ_KcN4xmS5lDzl9h3oa_FqFYap51s7ebelYdLQN39_Hw3haJ57GJL_Rt-eHMwuKaAvqnlmQ=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140613_F21_US_FathersDay_cnmain.gif"></A><A style="WIDTH: 0px; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlkyNXRZV2x1Ylc4PQ==" target=_blank><IMG style="TEXT-ALIGN: center" border=0 alt="Last minute gifts for Dad. Take 20% off one regular priced 21MEN item. Print and Bring the coupon." src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/7lYhZhfuN1Y8fde5a-_tXFzVYkG0EwfWLohXm6ZZafPFOSCRlEUJw7nm-ciPqsPDEkZlFup07rV5Gtl9L1SPCkqC2WO-b7KpVmjZ1g4DsmAkem1AlNoMa0Lhb_5Gk_ri=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140613_F21_US_FathersDay_cnmainmo.gif" width=0></A></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: black; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=middle><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWnVaWGM9" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/HUaaWvTimaZ5vEEi724ZEtrI5HHkHI18gW3mmlqb9y_EMHyn3n6qG2r3gnaA0MFxbLGMlBr8uJ6odwWJJGKa87bBK_0v8j1M_7rpSe85VQazmg=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvnew.jpg"></A><SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWnVaWGR0Ync9PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/HUaaWvTimaZ5vEEi724ZEtrI5HHkHI18gW3mmlqb9y_EMHyn3n6qG2r3gnaA0MFxbLGMlBr8uJ6odwWJJGKa87bBK_0v8j1M_7rpSe85VQazmg=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvnew.jpg" width=0></A><SPAN> </SPAN><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWmhjSEE9" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/9bX0ACozmyrNuXKpWWIl54qWN1xcHG_Ceb2LPoGYd8YYw6Ell3cw5Hn4QzfXbQSPfsQySGhww-FO_0oYYiSkKE69baAuuvqMZU_Mmy7o86RoXOkp=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvwomen.jpg"></A><SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWmhjSEJ0Ync9PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/9bX0ACozmyrNuXKpWWIl54qWN1xcHG_Ceb2LPoGYd8YYw6Ell3cw5Hn4QzfXbQSPfsQySGhww-FO_0oYYiSkKE69baAuuvqMZU_Mmy7o86RoXOkp=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvwomen.jpg" width=0></A><SPAN> </SPAN><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWnRaVzQ9" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ThUQhDmUewR59ycv-NaqE1o-6cfJFrFj2an9ugnFqHzCXeyfrbj3fjGiSy_kEg8SNJKW2yk9VDrGeSS6gSzXY-01ULUXwzj1-KoI1KmwADv35w=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvmen.jpg"></A><SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWnRaVzV0Ync9PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ThUQhDmUewR59ycv-NaqE1o-6cfJFrFj2an9ugnFqHzCXeyfrbj3fjGiSy_kEg8SNJKW2yk9VDrGeSS6gSzXY-01ULUXwzj1-KoI1KmwADv35w=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvmen.jpg" width=0></A><SPAN> </SPAN><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWm5hWEpz" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/KBZ-ODC1BLBd6395CBjwapyGFFVxnBi1S1cZ1JvdCq1X16MDG0px0ex4HpOy3VzNLQRJPzjq0ANuHyK0XPRz3i-xfI4biCMGUzF1rDATp6qLhnpH=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvgirls.jpg"></A><SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWm5hWEpzYlc4PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/KBZ-ODC1BLBd6395CBjwapyGFFVxnBi1S1cZ1JvdCq1X16MDG0px0ex4HpOy3VzNLQRJPzjq0ANuHyK0XPRz3i-xfI4biCMGUzF1rDATp6qLhnpH=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvgirls.jpg" width=0></A><SPAN> </SPAN><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWndiSFZ6" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/N_l2TzGeOofxcmLZ-yXh5Mc-_imEnpMLg-EQkfAI2uIReQ2bBpOPBPaIN7W9oVuRqeRUmzBxk19xTXvgjxk5264pMygjvspmBWFfRmJ09OeZs0A=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvplus.jpg"></A><SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWndiSFZ6Ylc4PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/N_l2TzGeOofxcmLZ-yXh5Mc-_imEnpMLg-EQkfAI2uIReQ2bBpOPBPaIN7W9oVuRqeRUmzBxk19xTXvgjxk5264pMygjvspmBWFfRmJ09OeZs0A=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvplus.jpg" width=0></A><SPAN> </SPAN><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWnpZV3hs" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/EKJePR0v_LPmPegcbTBzB-IPy1AwCcvxyeSzIAB61D9fzMqLiI7scvXinwCyk2k_Dhy5VLhZOFhSjyq8XqsLVediPx9awXIBdnjHKSveuo9W6TE=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvsale.jpg"></A><SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmJuWnpZV3hsYlc4PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/EKJePR0v_LPmPegcbTBzB-IPy1AwCcvxyeSzIAB61D9fzMqLiI7scvXinwCyk2k_Dhy5VLhZOFhSjyq8XqsLVediPx9awXIBdnjHKSveuo9W6TE=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140512_F21_US_nvsale.jpg" width=0></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top align=middle>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(204,204,204) 1px solid; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: rgb(204,204,204) 1px solid; FONT-WEIGHT: bold" height=60 vAlign=center align=middle><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmMyOWpabU5pYXc9PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/9-jucvfOw8k8SiN_Dk-UoLmyYu8EvXiERhk5FQ8xehP1_D3ga2giAVd4KLfxeGsUKrz6tQgaJi8PTmEgynr9EHczboNQb9DdyDsMXCUxO4pyGcnf=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140219_F21US_facebook.jpg"></A>   <SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmMyOWpkSGRwZEE9PQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/4g7v2MDq3x2rA9FYQ-GHjnvV-HhYwH3sfmRy-0agE47rU4I-2Ucd13doCC_it7KPKGSCGFHqvfa4UBC_POz0GuyaOG9N93iQmv8JAa4GSgydqlw=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140219_F21US_twitter.jpg"></A>   <SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmMyOWpaMjl2WjJ4bA==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/PKKeJN4_oiEH39EDQ8dEX1ofvBjH8uDRzHHTdhsDCClHieGc9hFiCTWu0lEA42wXdTVdk7z5KHEqYkMHqXDEGkNiCDzaSu-N4BQlNMTRTBl5xA=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140219_F21US_google.jpg"></A>   <SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmMyOWplWFIxWW1VPQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/kOpdcDNSV76uM0EqI9YGgF3uNGzBfzECfL0tkv6pb4YzKJwbhQMGGuxbWeEHESmKR5RhvWj2mlFYT9AJMU-zsQn4QcGtQ67ENaji1W-pgJnIihc=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140219_F21US_youtube.jpg"></A>   <SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmMyOWpjR2x1" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/acChAYiLYwtHT57PdCDG3zXwDYSEYYTyZ_MfgxoYqJYUcQG8g-jfQBZRVD-zgj0vmFnW7NJ-oF63v-j4F4jjDroHVs0WHyjKYEMr5YV4aBoQLkjCHA=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140219_F21US_pinterest.jpg"></A>   <SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmMyOWphV2R5WVcwPQ==" target=_blank><IMG border=0 src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/ex72NCW2u6NvDo_52fqWPGqymhBLyNRMSSXAL0n86VM7fCNZ38PZ0i7uc94mzJ5YLKFej-WArCMS-ZwYPetPPC3mFLLWTl6z0NfDdYqLaTUmCvOsqA=s0-d-e1-ft#http://f.chtah.com/i/42/2087797666/20140219_F21US_instagram.jpg"></A>   </TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: Arial; LETTER-SPACING: 1px; FONT-SIZE: 13px; PADDING-TOP: 30px" align=middle><SPAN style="FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Georgia; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-WEIGHT: bold">NEED HELP?</SPAN>  1-888-494-3837</TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 20px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=middle><A style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlpuUm1ZWEU9" target=_blank>FAQ’S</A>    <SPAN> </SPAN><A style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlpuUm1hVzVr" target=_blank>STORE LOCATOR</A>    <SPAN> </SPAN><A style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlpuUm5ZMkZ5WkNORGFHVmphMEpoYkdGdVkyVT0=" target=_blank>GIFT CARDS</A>    <SPAN> </SPAN><A style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdllYQndhV1p2Ymc9PQ==" target=_blank>IPHONE APP</A>    <SPAN> </SPAN><A style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,1); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdllYQndZVzVr" target=_blank>ANDROID APP</A></TD></TR>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-BOTTOM: 50px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; LETTER-SPACING: 1px; COLOR: rgb(0,0,1); PADDING-TOP: 0px" vAlign=top align=left>20%<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="BACKGROUND: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)" class=il>OFF</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>ONE REGULAR PRICED 21MEN ITEM<SPAN> </SPAN><BR>6/14/14 - 6/15/14<SPAN> </SPAN><BR>Print and Bring this coupon in to receive 20%<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="BACKGROUND: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)" class=il>off</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>your purchase of one regular-priced 21MEN item at any Forever 21 location in the U.S. and Canada from 06/14/14 to 06/15/14. Not valid online. Offer cannot be combined with any other coupons, promotions, offers, or employee discounts. Offer not valid on purchases of gift cards. Not redeemable for cash. See store for terms and details.<SPAN> </SPAN><BR>Having trouble viewing this e-mail?<SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdmRuZHZibXhwYm1VL2RGOXdZWEpoYlhNOVJVMUJTVXc5ZFc1cGMyaHBjSEJwYm1kMmJpVTBNR2R0WVdsc0xtTnZiU1pRUVZOVFYwOVNSRDFDT0dOVlQybEJRa2t5VFdoQ1ZHNUlSMFY1WXpOdVRVcGhPV1ZFUVhrPQ==" target=_blank>Click here</A><SPAN> </SPAN>to view in your browser<BR><BR>To make sure you receive our emails, please<SPAN> </SPAN><B>add<SPAN> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="mailto:onlinepromo@forever21.com" target=_blank>onlinepromo@<WBR>forever21.com</A><SPAN> </SPAN>to your address book</B>.<SPAN> </SPAN><BR><BR>You received this message because you’ve registered or accepted our invitation to receive emails from Forever21, or you’ve made a purchase from Forever21.com.<SPAN> </SPAN><BR><BR><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlkyMXdjbVZtWTNSeVAzQmhjM04zYjNKa1BVSTRZMVZQYVVGQ1NUSk5hRUpVYmtoSFJYbGpNMjVOU21FNVpVUkJlU1poYlhBN1pXMWhhV3c5ZFc1cGMyaHBjSEJwYm1kMmJrQm5iV0ZwYkM1amIyMD0=" target=_blank>unsubscribe<SPAN> </SPAN></A>.<SPAN> </SPAN><BR><BR><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=nuvuw5mk1&Email=cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3RyYWNrY2xpY2suYXNwP1RocmVhZEtleT1pajgzOGxoaTImYW1wO0VtYWlsPWRIVjJZVzQwTG5WdWFYTm9hWEJ3YVc1blFHZHRZV2xzTG1OdmJRPT0mYW1wO3VybD1hSFIwY0RvdkwyVXVabTl5WlhabGNqSXhMbU52YlM5aEwyaENWRzVJUjBWQ09HTlZUMmxDT0RaeFpUaEJRa2t5VFdndVFqaGpaR1p1VFcwdlkyMTFibk4xWWo5d1lYTnpkMjl5WkQxQ09HTlZUMmxCUWtreVRXaENWRzVJUjBWNVl6TnVUVXBoT1dWRVFYa21ZVzF3TzJWdFlXbHNQWFZ1YVhOb2FYQndhVzVuZG01QVoyMWhhV3d1WTI5dA==" target=_blank>Update your preferences</A><SPAN> </SPAN><BR><BR>Forever 21, Inc. 3880 N Mission Road, Los Angeles, CA 90031   </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><DIV style="FLOAT: left; MARGIN-TOP: 10px"><SPAN id=ctl00_tdBanner1_Label1><DIV class=ColumnBanner><IMG border=0 hspace=0 alt="Sent from UltraMailer" align=baseline src="http://track.chanret.com/images/nuvuw5mk1/cGtnLWZvbnRzLWRldmVsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn.jpg"></DIV></SPAN></DIV>