<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p align="center"><font size="2"> </font></p>
<div id="messagebody">
<div class="message-htmlpart">
<div class="rcmBody">
<table cellspacing="1" cellpadding="1"
background="http://www.client118.berlin/Mul/Background-new.jpg" border="1"
style="width: 800px; height: 960px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center"><font color="#000000" size="4"
face="Verdana"><strong>НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ЗИМНИЯ ПЕРИОД</strong></font></p>
<p align="left"><font size="2"></font> </p>
<p align="left"><font size="2"><a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><font
size="3"><strong>Ергономична подложка за крака<br
/> с инфрачервено отопление
EXCEL</strong></font> </a><br /> <strong>Разход на
електроенергия:</strong> <font
color="#ff0000"><strong>50W/час</strong></font> <br
/> Размер: 55 см.x 33 см. x 10 см.<br
/> Подходящо за употреба както на
работното място, <br /> така и в домашни
условия<br /> <font color="#ff0000"><strong>Цена: 59
лв.   <br /> Безплатна доставка в
технологична опаковка </strong></font></font></p>
<p align="left"><font size="2"><a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><font size="3"><strong>Килим с
инфрачервено отоплени EXCEL</strong></font> <br
/></a> <strong>Разход на
електроенергия:</strong> <font
color="#ff0000"><strong>50W/час</strong></font> <br
/> Размер: 60 см. x 40 см.<br /> Подходящо
за употреба както на работното място,<br
/> така и в домашни условия<br /> <font
color="#ff0000"><strong>Цена: 54 лв.   <br
/> Безплатна доставка</strong></font></font><font
color="#ff0000"><strong>   </strong></font></p>
<p align="left"><font size="2"> </font><font size="2"><font
size="3"><strong><a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank">Килим за домашни
любимци с <br /> инфрачервено отопление
</a><br /></strong></font> <strong>Разход на
електроенергия:</strong> <font
color="#ff0000"><strong>100W/час</strong></font> <br
/> Адаптор - 220V / 12 V<br /> Размер: 115 см. x
60 см.<br /> <font color="#ff0000"><strong>Цена: 108
лв.   <br /> Безплатна
доставка</strong></font>  </font></p>
<p align="left"><font size="2"><font size="3"><strong><a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank">Възглавничка за
автомобил с <br /> инфрачервено
отопление <br /></a></strong></font> Захранване
от запалката на автомобила-12V<br
/> <strong>Разход </strong>- <font color="#ff0000">35
W/час</font> <br /> Размер: 40 см. x 40 см. x 3 см.<br
/> Удължен захранващ кабел позволяващ
използването и <br /> на всяко едно място
в автомобила<br /> <font color="#ff0000"><strong>Цена:
56 лв.   <br /> Безплатна
доставка </strong></font></font></p>
<p align="left"><font size="2"><font color="#ff0000"><font
color="#000000"><a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><font size="3"><strong>Сушилка за
обувки с <br /> инфрачервено
отопление</strong></font> <br /></a> <strong>Разход
на електроенергия:</strong> <font
color="#ff0000"><strong>15 W/час</strong></font> <br
/> Размер: 2 б р. x 60 см. x 7 см.<br
/> Подходяща за всякакъв вид и размер
обувки<br /> </font><font color="#ff0000"><strong>Цена:
39.90 лв.   <br /> Безплатна
доставка</strong></font>  </font></font></p>
<p align="left"><font size="2"><font
color="#ff0000"></font></font> </p>
<p align="left"><font size="2"><font
color="#ff0000"></font></font> </p>
<p align="left"><font size="2"><font
color="#ff0000"></font></font> </p>
<p align="center"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"
face="Verdana">За поръчки кликнете </font></strong><a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank"><strong><font size="4"
face="Verdana">тук</font></strong></a></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000"><font size="4"
face="Verdana"><strong><font size="3">Производител:</font> <a
href="http://37.157.191.226/aims117/link.php?M=18355310&N=456&L=171&F=H"
rel="noreferrer" target="_blank">Мултитерм Системс
</a>ООД гр. София ул. Проф. Ив. Георгов №3<br
/></strong></font><font size="4"><font face="Verdana"><strong>тел. 0888
74 39 72,  0882 91 04 95</strong> </font></font></font><font
size="2"><font color="#ff0000"></font></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<hr size="1" />
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;"><font
color="#808080">Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo
съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa eлeктрoннaтa
търгoвия - ЗEТ.  <br /> Ако не желаете да
получавате съобшения от
"<strong>Multithermsystems</strong>", моля
натиснете</font> <strong><a
href="http://37.157.191.226/aims117/unsubscribe.php?M=18355310&C=4fd3a42631e55c80b7572d6cc7a241bc&L=340&N=456">ТУК</a></strong><font
color="#808080"> и ще бъдете автоматично
отписани.<br /> Моля да ни извините, ако
това съобщение не представлява интерес
вас!<br /> </font></p>
<img
src="http://37.157.191.226/aims117/open.php?M=18355310&L=340&N=456&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>